SEFI-konferenssit – SEFI Annual Conference 19. – 22.9.2022 Barcelona

20 September 2023

SEFI (European Society for Engineering Education) on Euroopan suurin insinööritieteiden koulutukseen keskittynyt verkosto. Sen tehtävänä on muun muassa edistää insinööritieteiden koulutuksen kehitystä ja parantamista Euroopassa ja painottaa koulutuksen sekä alan ammattilaisten tarvetta yhteiskunnassa.

SEFIn vuosittainen tieteellinen konferenssi on alan suurimpia Euroopassa ja me osallistuimme 19. – 22.9.2022 viidenteenkymmenenteen konferenssiin aurinkoisessa ja lämpimässä Barcelonassa (kuva 1), Katalonian teknillisessä yliopistossa (Universitat Politècnica de Catalunya ∙ BarcelonaTech), jossa teemana oli ”Towards a new future in engineering education”. Konferenssin pääpuheenvuoroissa kuultiin ajatuksia Euroopan tekniikan alan yliopistojen yhteistyön uusista näkymistä, sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta insinööritieteiden koulutuksessa ja insinööritieteiden koulutuksen tulevaisuudesta pandemian jälkeisessä maailmassa. Rinnakkaissessiot vaihtelivat suullisista esityksistä, posteripitchauksiin ja -näyttelyyn sekä workshopeihin. Näissä esiteltiin ja käytiin läpi tutkimustuloksia, käytännön kokeiluja ja projekteja muun muassa insinööritieteiden koulutuksen etiikasta, kestävyysnäkökulmien ja yrittäjyystaitojen integroinnista tekniikan alan koulutukseen, digitalisaation ja hybridimallin vaikutuksista opetukseen sekä tällä hetkellä hyvinkin ajankohtaisesta tekoälystä koulutuksessa. Yksi toistuva opetusmenetelmä osallistumissamme sessioissa oli haastepohjainen oppiminen (challenge-based learning), jossa usein monialainen opiskelijaryhmä ratkoo aitoja esimerkiksi yhteiskunnallisten ilmiöiden pohjalta luotuja tai yhteistyökumppaneiden asettamia haasteita projektitiimeissä.

Kuva 2. Tiedemuseo CosmoCaixa

Konferenssin järjestäjä tarjosi myös mieleenpainuvia tutustumisia Barcelonaan. Vierailimme muun muassa Barcelonan tiedemuseossa CosmoCaixa:ssa (kuva 2) ja Antoni Gaudín suurimmassa elämäntyössä, Sagrada Família -kirkossa (kuva 3). Konferenssin gaalaillallisella tutustuimme ja kävimme iloisia keskusteluja irlantilaisten ja ruotsalaisten kollegojemme kanssa. Mielenkiintoisten ja uusia ideoita synnyttävien esitysten lisäksi juuri nämä toisten tekniikan alan yliopistojen opettajien tapaamiset ja keskustelut ovat yksi konferenssin ikimuistoisinta antia.

Kuva 3. Sagrada Família -kirkko

Konferenssissa esittämämme artikkelit:

  • Laine, K. & Sipilä, E.: Experiences from the First Implementation Round of Two Electronics Courses Utilizing Flipped Learning Method.
  • Sipilä, E., Vihriälä, T., Elo, C., Ihalainen, T. & Virkki, J.: Utilizing Zoom-stamps in synchronous online workshop implementations.

löytyvät esimerkiksi konferenssin julkaisusta. Lisätietoja SEFIstä löydät SEFI-sivustolta.

Kansainväliset opetuksen kehittämisen konferenssit ovat erinomainen mahdollisuus saada uusia ideoita ja ajatuksia oman opetuksen kehittämiseen ja luoda verkostoja muihin saman alan opettajiin. Tämän konferenssimatkan mahdollisti meille Pedagogiikan konferenssimatkarahasto lock.

Katja Laine, lehtori, ICT-tiedekunta, Tampereen yliopisto
Erja Sipilä, lehtori, ICT-tiedekunta, Tampereen yliopisto