Ryhmäyttäminen yhteisöllisyyden vahvistamisen työkaluna

16 November 2023

Uusi lukuvuosi tuo mukanaan jälleen sekä uudet että vanhat opiskelijat. Heistä osa on uusia opiskelijoita, ehkä uudella paikkakunnalla, täysin uudenlaisen elämän edessä. Moni saattaa jännittää opiskelun aloitusta ja sitä, kuinka sopeutua opiskeluarkeen. Miten minut otetaan vastaan? Saankohan uusia ystäviä? Löydänkö oman paikkani ja porukkani korkeakoulussa? Mitä jos jään yksin?

Jokaisella meistä on tarve kuulua jonnekin sekä löytää oma yhteisö tai ystävä, mutta se ei aina tapahdu hetkessä. Yksinäisyyden kokemusten vähentämiseksi tarvitaan jokaisen työpanosta sekä yhteisöllisyyden vahvistamista. Se ei aina ole suuria tekoja, vaan myös pieniä arkisia asioita. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, kuinka huomiomme ja kohtaamme ympärillämme olevia ihmisiä. Silmiin katsominen, hymy kollegalle tai käytävällä vastaantulevalle opiskelijalle tai ystävällinen kuulumisten kysyminen voi olla jollekulle päivän merkityksellisin kohtaaminen.

TAMK on lähtenyt yhdessä ensimmäisenä korkeakouluna TREDUn kanssa mukaan HelsinkiMission yksinäisyyttä vähentävässä School to Belong -ohjelmassa. School to Belong auttaa korkeakoulua tunnistamaan sekä vähentämään yksinäisyyttä ja tarjoaa työkaluja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn.
School to Belong- ohjelma lähti käyntiin keväällä 2023 TAMKin opiskelijoille sekä henkilöstölle suunnatuista kyselyistä. Opiskelijoiden vastausten perusteella opettajatuutori on monelle opiskelijalle ensimmäinen taho, jolta kysytään tai jolle kerrotaan esimerkiksi opintoihin liittyvistä haasteista. Yksinäisyys voi olla aiheena arka, eikä siitä ole helppo puhua. Yksinäisyyden puheeksi ottaminen voi olla vaikeaa myös opettajalle. Pitkään jatkunut yksinäisyys voi heikentää opiskelijan psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä alentaa oppimiskykyä (HelsinkiMissio 2023).

Opettaja voi ennaltaehkäistä yksinäisyyttä tukemalla opiskelijoiden tutustumista sekä ryhmän yhteishenkeä esimerkiksi ryhmäyttämisen keinoin. Ryhmäyttäminen on tärkeä työkalu yhteishengen luomiseen, sillä ryhmän muodostuminen ei aina ole kiinni sattumista tai onnesta vaan ryhmän toimintaan ja ilmapiiriin voi vaikuttaa (Lähteenmäki 2007, 29). Ryhmäyttäminen onkin koko opintojen läpi jatkuvaa toimintaa, jonka avulla ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä motivaatiota voidaan vahvistaa.
Osalle opiskelijoista esimerkiksi ryhmä- tai projektitöiden tekeminen toisten opiskelijoiden kanssa saattaa aiheuttaa ahdistusta ja pelkoa, jos tuttuja opiskelukavereita ei ole. Jos opiskelijat saavat itse muodostaa tiimit ryhmätöitä varten, voi käydä niin, että toisensa jo entuudestaan tuntevat valitsevat porukkansa ja osa jää ulkopuolelle. Osa saattaa tästä syystä jättää tulematta opetukseen. Opettaja voi vaikuttaa tähän jakamalla itse opiskelijat ryhmiin, jolloin pelko ryhmätöiden tekemisestä helpottuu.

On tärkeää, että myöskään opettaja ei koe jäävänsä yksin. Kollegalta kuulumisten kysyminen, lyhyetkin kohtaamiset ja keskustelut muiden kanssa antavat voimavaroja työhön. Olemme myös laatineet TAMKin opettajatuutorin työn tueksi Parvi: opettajatuutorin työkalupakki -moodlekurssin, johon on koottu monenlaisia hyväksi havaittuja työkaluja yhteisöllisyyden vahvistamisen ja ryhmäyttämisen toteuttamiseen sekä yksinäisyyden puheeksi ottamiseen. Kurssilta löytyy esimerkiksi informaatiota siitä, minne ohjata yksinäisyyteen lisätukea kaipaava opiskelija.

Toimitaan yhdessä sen puolesta, jotta kukaan ei tuntisi oloaan yksinäiseksi. Kysytään toisiltamme tänäänkin: miten sinulla menee?

Laura Sairanen, projektisuunnittelija, Opiskelun tuki- ja hyvinvointipalvelut, TAMK

Lähteet

HelsinkiMissio 2023. School to Belong. (Tarkistettu 12.9.2023)

Lähteenmäki, Sari 2007. Ryhmäyttäminen ohjaajan työkaluna. Kehittämishankeraportti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. (Tarkistettu 12.9.2023)