Producing digital materials

Compiling learning materials

Example of giving a task for students (pdf)

Video: Opetusvideoiden suunnittelu (webinaari 4.6.2020) (in Finnish)
Video: Panoptolla videomateriaaleja ja -tehtäviä (webinaari 1.6.2020) (in Finnish)

Quality of digital materials

Celia. (n.d.). Videot ja äänitteet. (in Finnish)

Ilomäki,L. (toim.). 2012. Laatua e-oppimateriaaleihin. E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy. (pdf) (in Finnish)

Laamanen, M. (2020). Verkko-opetus saavutettavaksi (blog post). (in Finnish)

Opetushallitus. (n.d.). E-oppimateriaalin laatukriteerit. (in Finnish)

Ruuska, H., Löytönen, M. & Rutanen, A. (toim.). (2015). LAATUA! Oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä. Helsinki: Suomen tietokirjailijat ry. (pdf) (in Finnish)

Varonen, M. & Hohenthal, T. (toim.). (2017). eAMK verkkototeutuksen laatukriteerit. (in Finnish)