Hyppää pääsisältöön

Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmä

Tampereen yliopisto
KärkialueTerveys, Yhteiskunta, Tekniikka

Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmä jäsentää maailmaa asiakkaan näkökulmasta. Tutkimusryhmä tuottaa kansainvälistä tieteellistä tutkimusta erityisesti strategisen markkinoinnin, kulutuskäyttäytymisen, asiakasarvon ja asiakaskokemuksen sekä päätöksenteon teemoista. Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmän tavoitteena on tunnistaa ja kehittää tapoja, joilla asiakkaan ääni tuodaan osaksi yritysten ja muiden organisaatioiden strategista päätöksentekoa.

Kotisivut: https://research.tuni.fi/markkinointi/

Keskeiset tehtävät ja tavoite

  • Liiketoiminnan, talouden ja yhteiskunnan jäsentäminen asiakkaiden ja kuluttajien näkökulmista
  • Erilaisten muutosprosessien, kuten organisaatioiden strategisen muutoksen tai yhteiskunnallisten muutosten ymmärtäminen asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen näkökulmista
  • Asiakkaan kokeman arvon ja asiakaskokemuksen nostaminen strategisen päätöksenteon keskiöön
  • Keskeisiä tutkimusteemoja myös liiketoimintamallit, kulutusyhteisöt ja -käytänteet, yhteiskunnallinen markkinointi, kestävä kuluttaminen ja kiertotalous, liiketoiminnan transformaatiot, johdon päätöksenteko, palvelut ja kauppa

Toiminnan vaikuttavuus

Tutkimusryhmä julkaisee tutkimusta kansainvälisesti korkeatasoisissa tieteellisissä julkaisukanavissa, sekä osallistuu markkinoinnin ja kulutustutkimuksen tieteenalojen keskeisiin tieteellisiin konferensseihin. Tutkimusteemojen avulla tutkimusryhmä auttaa yrityksiä ja julkisia organisaatioita kehittymään asiakaslähtöisemmäksi, tunnistamaan potentiaalisia kilpailukyvyn ja -edun lähteitä sekä tuomalla asiakkaan strategisen päätöksenteon keskiöön. Tutkimusryhmä tuottaa tietoa myös muille keskeisille sidosryhmille, kuten kuluttajille ja poliittisille päätöksentekijöille.

Ryhmän muut jäsenet

Väitöskirjatutkija Saara Huotari, Väitöskirjatutkija Tiina-Kaisa Kuuru

Yhteyshenkilöt

Hannu Saarijärvi

Professori

hannu.saarijarvi [at] tuni.fi

+358 40 535 1369