Hyppää pääsisältöön

Hannu Saarijärvi

professori, markkinointi
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358405351369
Keskustakampus

Oma esittely

Väittelin kauppatieteen tohtoriksi vuonna 2011 kaksisuuntaisen asiakastiedon hyödyntämisestä (Customer Value Co-Creation through Reverse Use of Customer Data). Ennen nykyistä tehtävääni olen toiminut markkinoinnin yliopistonlehtorina (2013-2014) ja palvelujen ja kaupan professorina (2014-2018). Minut nimitettiin markkinoinnin professorin tehtävään 1.8.2018 alkaen. Tutkimustoiminnassani korostuvat asiakaslähtöisen liiketoiminnan, asiakasarvon, asiakaskokemuksen ja asiakastiedon teemat sekä markkinoinnin strateginen luonne. Myös kaupan transformaatio ja asiakastiedon rooli yrityksissä ja yhteiskunnassa ollut keskeinen tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteena. Tutkimustoiminta organisoituu Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmän kautta.

Työtehtävät

Markkinoinnin professori

Tärkeimmät saavutukset

Viimeaikainen tutkimus (2019-2020):

 • Saarijärvi, H. & Puustinen, P. (2020). Strategiana asiakaskokemus: Miksi, mitä, miten. Docendo.
 • Lintonen, T., Uusitalo, L, Erkkola M., Rahkonen, O., Saarijärvi, H., Fogelholm, H., & Nevalainen, J.(2020). Grocery purchase data in the study of alcohol use - A validity study. Drug and Alcohol Dependence.
 • Saarijärvi, H. & Hokkanen, H. Kaupan transformaatio: Datan rooli ja arvopotentiaali (2020). Teoksessa: Jalonen & Helander, Arvostustalous.
 • Tyrväinen, O., Karjaluoto, H., & Saarijärvi, H. (2020). How do Personalization and Hedonic Motivation Drive the Customer Experience in Omnichannel Retail? Journal of Retailing and Consumer Services.
 • Vuorinen, A,-L., Erkkola, M., Fogelholm, M., Kinnunen, S., Saarijärvi, H., Uusitalo, L. & Nevalainen, J.. Characterization and Correction of Bias due to Nonparticipation and the Degree of Loyalty in a Large Finnish Loyalty Card (LoCard) data on Grocery Purchases, Journal of Medical Internet Research.
 • Yrjölä, M., Hokkanen, H., Määttänen, E. & Saarijärvi, H. (2020). Price or Quality? Comparing Consumers’ Perceptions of Competing Private Labels–An Illustrative Analysis in Food Retailing. In: Martinez-Lopez, F.J., Gázquez-Abad, J.C. & Breugelmans, E. (eds.) Advances in National Brand and Private Label Marketing. Springer, Cham.
 • Saarijärvi, H., Sparks, L., & Lahtinen, S. (2019). Food, health, and data: Developing transformative food retailing. Case Studies in Food Retailing and Distribution. Elsevier.
 • Yrjölä, M., Rintamäki, T., Saarijärvi, H., Joensuu, J., & Kulkarni, G. (2019). A customer value perspective to service experiences in restaurants, Journal of Retailing and Consumer Services.
 • Erkkola, M., Fogelholm, M., Konttinen, H., Laamanen J.-P., Mäenpää, E., Nevalainen, J., Nikula, H., Pirttilä, J., Uusitalo, L. & Saarijärvi, H. (2019). Ruokaympäristön osatekijät ja ohjauskeinot. Valtioneuvoston kanslia. 
 • Karjaluoto, H., Shaikh, A.A., Saarijärvi, H. & Saraniemi, S. (2019). How perceived value drives the use of mobile financial services apps, International Journal of Information Management.
 • Yrjölä, M. & Saarijärvi, H. (2019). The Seller's Experience in Consumer-to-Consumer E-Commerce, International Conference on Advances in National Brand and Private Label Marketing. Springer, Cham.
 • Fogelholm, M., Erkkola, M., Nevalainen, J. & Saarijärvi, H. (2019). Asiakasetukortilla yhteiskunnallista arvoa. Kehittyvä Elintarvike.
 • Erkkola, M., Fogelholm, M., Saarijärvi, H., Uusitalo L., & Nevalainen, J. (2019). Kuluttajadatan mahdollisuudet ja haasteet kansanterveystutkimuksessa: case LoCard, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti.
 • Yrjölä, M., Kuusela, H., Närvänen, E., Rintamäki, T. & Saarijärvi, H. (2019). Leading change: A customer value framework. Leading change in a complex world: Transdisciplinary perspectives

Muut keskeisimmät tutkimukselliset ja opetukselliset ansiot:

 • Highly Commended Paper Award 2018 (Emerald). Saarijärvi, Joensuu, Rintamäki & Yrjölä: "One Person's Trash is Another' Persons Treasure: Profiling Consumer-to-Consumer E-Commerce in Facebook", International Journal of Retail & Distribution Management
 • Kauppatieteiden vuoden luennoitsija 2013 (Boomi)
 • Outstanding Paper Award 2013 (Emerald). Saarijärvi, Kannan & Kuusela: "Value co-creation: theoretical approaches and practical implications", European Business Review.
 • Highly Commended Paper Award 2013 (Emerald). Saarijärvi, Karjaluoto & Kuusela: "Customer Relationship Management: The Evolving Role of Customer Data", Marketing Intelligence & Planning

Luottamustoimet

 • Hallituksen jäsen, Kiilto Family Oy
 • Hallituksen jäsen, Linkosuo Oy
 • Hallituksen jäsen, Pirkanmaan Osuuskauppa
 • Hallituksen jäsen, Tampereen liikesivistyssäätiö
 • Aluetoimikunnan jäsen, Liikesivistysrahasto
 • Jäsen, kaupan valiokunta, Tampereen kauppakamari

Tutkimuskohteet

Asiakaskokemus, asiakkaan kokema arvo, kaupan transformaatio, vertaiskauppa, kuluttajien välinen kauppa, verkkokaupan palautuskäyttäytyminen, asiakastieto, kanta-asiakasjärjestelmien hyödyntäminen

Tieteenalat

Liiketaloustieteet, kauppatieteet