Hyppää pääsisältöön

Waste Matters - Muutosagentit kiertotalouden murroksessa

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.8.2020–31.7.2022
KärkialueYhteiskunta

Liikesivistysrahaston rahoittaman (1.8.2020-31.7.2023) projektin tavoitteena on analysoida, miten muutosagentit osallistuvat ja osallistavat muutokseen kohti kiertotalouden liiketoimintaekosysteemejä. Keskitymme erityisesti kuluttajakansalaisiin, kulutusyhteisöihin ja startup-yrityksiin, joilla on halu ja mahdollisuus muuttaa liiketoimintaekosysteemejä kestävämmiksi.

Hankkeen tutkimuskysymyksiä ovat esimerkiksi:

  • Miten muutosagentit, kuten sosiaalisen median vaikuttajat ja start up -yritykset voivat kannustaa kestävien jäte- ja ylijäämäkäytänteiden leviämistä?
  • Millaisia kehystämispyrkimyksiä voidaan tunnistaa, kun jätteestä ja ylijäämästä luodaan uutta arvoa?
  • Miten voidaan luoda kestäviä arvolupauksia eri sidosryhmille erityisesti kiertotalouden startupien liiketoiminnan kontekstissa?
  • Miten digitaaliset alustat edistävät näiden arvolupausten luomista?

Tutkimuksessa luodaan syvällistä ymmärrystä kuluttajista ja kiertotalouden edelläkävijäyrityksistä, ja tarkastellaan niitä laajemmassa institutionaalisessa kontekstissa. Tutkimme monipuolisesti kiertotalouden luomia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti muutosagenttien näkökulmasta.

Vaikuttavuus

Tärkeimmät julkaisut:

Mesiranta, N., Närvänen, E., Luukkonen, R., & Kaivonen, I. (2021). Social media influencers educating consumers on sustainable fashion in NA - Advances in Consumer Research Volume 49, eds. Tonya Williams Bradford, Anat Keinan, and Matthew Matthew Thomson, Duluth, MN : Association for Consumer Research, Pages: 87-90. https://www.acrwebsite.org/volumes/v49/acr_vol49_3000782.pdf

Mesiranta, N., Närvänen, E., & Mattila, M. (2022). Framings of food waste: How food system stakeholders are responsibilized in public policy debate. Journal of Public Policy & Marketing 41 (2), 144-161. https://doi.org/10.1177/07439156211005722

Närvänen, E., Mattila, M., Keränen, J., Kaivonen, I. & Nurminen, M. (2022). Framing value propositions in the food waste business: A sociocultural approach. Industrial Marketing Management, 105, 211-222. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2022.06.008

Närvänen, E., Mattila, M. & Mesiranta, N. (2021). Institutional work in food waste reduction: Start-ups' role in moving towards a circular economy. Industrial Marketing Management, 91, 605–616. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.08.009
 

 

 

 

Rahoituslähde

Liikesivistysrahasto

Projektiin kuuluvat henkilöt