Henkilöprofiili

Elina Närvänen

Tenure track -professori
Sub unit: Kauppatieteet |
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Oma esittely

Olen markkinoinnin yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa ja kuluttajakäyttäytymisen ja kulutustutkimuksen dosentti Jyväskylän yliopistossa. Opetan kuluttajakäyttäytymistä sekä brändijohtamista ja laadullisia tutkimusmenetelmiä. Lisäksi ohjaan opinnäytteitä. Profiilini on poikkitieteellinen ja painottuu erityisesti tulkitsevan kulutustutkimuksen teemoihin, kuten asiakas- ja kulutusyhteisöihin, kulutuskäytänteisiin, ruoan kuluttamiseen, kestävään kuluttamiseen, sekä brändin kehittämiseen kulttuurisesta näkökulmasta.

Työtehtävät

Opetus ja tutkimus

Osaamisalueiden kuvaus

Kulutustutkimuksen monitieteinen teoriakenttä. Laadulliset tutkimusmenetelmät, kuten tutkimushaastattelut, etnografia ja netnografia, narratiivinen tutkimus, kehysanalyysi.

Vastaanottoajat

Erikseen sovittavissa.