Hyppää pääsisältöön

Kuluttajakansalaiset aktiivisina ruokahävikin vähentäjinä

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.8.2016–31.12.2019
KärkialueYhteiskunta

Wastebusters-tutkimusprojektissa tuotamme uutta tietoa ja konkreettisia toimintatapoja ruokahävikin vähentämiseksi. Projektin ytimessä on kuluttajakansalainen, joka aktiivisesti ja tietoisesti haluaa vähentää ruokahävikkiä. Lähestymme ilmiötä neljästä toisiinsa liittyvästä näkökulmasta. Tavoitteemme on:  

  • Kuvata ja analysoida arjen kulutuskäytänteitä ruokahävikin vähentämisen näkökulmasta
  • Tunnistaa toimijoita ja niiden muodostamia monimuotoisia verkostoja, jotka osallistuvat ruokahävikin vähentämiseen  
  • Tunnistaa diskursseja, jotka liittyvät ruokahävikin vähentämiseen  
  • Hahmottaa ja kehittää markkinoilla jo olevien ratkaisujen pohjalta uusia toimintatapoja ruokahävikin vähentämiseksi.

Tavoite ja tehtävät

Kotitalouksien tuottama ruokahävikki on tällä hetkellä suurimpia kestävän kehityksen haasteita. Pelkästään Suomessa ruokahävikkiin liittyvät hiilidioksidipäästöt vastaavat 100 000 henkilöauton vuotuisia päästöjä. Ruokahävikin määrästä noin 40 % tulee kotitalouksien kulutuksesta. Ratkaisujen löytäminen tähän ongelmaan edellyttää kuluttajien aktivoimista ja heidän arjessa tapahtuvan toimintansa ymmärtämistä sekä siihen vaikuttamista tutkimuksen keinoin.  

Aiempi tutkimus ruokahävikistä on tarkastellut kuluttajien asenteita ja hävikin syntymisen syitä. Tämä tutkimusprojekti keskittyy ruokahävikin vähentämiseen sekä ruokahävikkiä lisäävien arjen käytäntöjen muuttamiseen. Projektilla on sekä tieteellistä että yhteiskunnallista merkitystä. Tutkimusprojektissa tuotetaan toimijoille (kuluttajat, yritykset, kolmas sektori, poliittiset päättäjät) konkreettisia ja kuluttajalähtöisiä keinoja ruokahävikin estämiseksi ja vähentämiseksi Suomessa.

Vaikuttavuus

Tärkeimpiä julkaisuja:  

Närvänen, E., Mesiranta, N., Mattila, M. & Heikkinen, A. (toim.) (2020). Food waste management: Solving the Wicked Problem. Cham: Palgrave Macmillan.

Mattila, M., Mesiranta, N., Närvänen, E., Koskinen, O., & Sutinen, U.-M. (2019). Dances with potential food waste: Organising temporality in food waste reduction practices. Time & Society 28:41619–1644.

Närvänen, E., Mattila, M. & Mesiranta, N. (2019). Consumer-citizens as leaders of change: Case food waste. Teoksessa Kangas, A., Kujala J., Heikkinen, A.,Lönnqvist, A., Laihonen, H., & Bethwaite, J. (toim.) Leading change in a complex world: Transdisciplinary perspectives. Tampere: Tampere University Press, 263–280. Luettavissa: https://blogs.uta.fi/leadershipforchange/lfc-book/leading-change-in-a-complex-world/

Sirola, N., Sutinen, U., Närvänen, E., Mesiranta, N. & Mattila, M. (2019). Mottainai!—A Practice Theoretical Analysis of Japanese Consumers’ Food Waste Reduction. Sustainability 11(23)https://doi.org/10.3390/su11236645.

Koskinen, O., Mattila, M., Närvänen, E., & Mesiranta, N. (2018). Hoiva ruokahävikin vähentämisen arkisissa käytännöissä. Alue ja Ympäristö, 47:2, 17–31. https://doi.org/10.30663/ay.72986

Mattila, M., Mesiranta, N., Heikkinen, A. & Turunen, S. (2018). Creating value from food waste: Case ResQ Club. Teoksessa A. K. Dey, & T. Thatchenkery, (Eds.), Advances in Social Change Leadership & Organizational Decision Making. New Delhi: Bloomsbury Publishing India Pvt. Ltd, pp. 132

Närvänen, E., Mesiranta, N., & Mattila, M. (2018). Roles of consumer-citizens in food waste reduction. Kulutustutkimus.Nyt, 12:1–2, 20–32. http://www.kulutustutkimus.net/wp-content/uploads/2018/11/KTN_vol12_Narvanen-Mesiranta-and-Mattila.pdf

Närvänen, E., Mesiranta, N., Sutinen, U-M. & Mattila, M. (2018). Creativity, aesthetics and ethics of food waste in social media campaigns. Journal of Cleaner Production, 195, 102110.  

Närvänen, E., Mesiranta, N., & Hukkanen, A. (2016). The quest for an empty fridge. Teoksessa Cappellini, B., Marshall, D., & Parsons, E. (toim.) The Practice of the Meal: Food, Families and the Market Place. Abingdon: Routledge, ss. 208–219.
 

Rahoituslähde

Emil Aaltosen säätiö

Yhteyshenkilöt

Elina Närvänen

Dos., KTT, hankkeen vastuullinen johtaja

elina.narvanen [at] tuni.fi

+358503186016

 

Nina Mesiranta

KTT, tutkija

nina.mesiranta [at] tuni.fi

+358 50 5325 295

 

Malla Mattila

KTT, tutkija

malla.mattila [at] tuni.fi

+358 50 4048 048