Hyppää pääsisältöön

Roosa Luukkonen

apurahatutkija, väitöskirjatutkimus

Oma esittely

Olen markkinoinnin väitöskirjatutkija ja aloittanut jatko-opintoni syksyllä 2021. Olen kiinnostunut laajalti kuluttamiseen liittyvistä ilmiöistä, eritoten kestävyyden näkökulmasta. Väitöskirjassani tutkin yhteisöjä, jotka edistävät kiertotalouden mukaisia kulutus- ja tuotantomalleja. Tähän mennessä olen tehnyt tutkimusta esimerkiksi kulutuksen vähentämisestä, somevaikuttajista ja startupeista kiertotalousmuodin kontekstissa sekä epäterveellisten elintarvikkeiden mainonnasta lapsille ja nuorille sosiaalisen median kanavissa.

Työtehtävät

Minulla on ilo tehdä tutkimusta osana Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmää sekä Wastebusters-tutkimusryhmää. Olen mukana esimerkiksi Waste Matters: Muutosagentit kiertotalouden murroksessa -projektissa. Lisäksi olen työskennellyt EPELI-hankkeessa (2020-2021), jossa tunnistettiin pelisääntöjä lapsille suunnattujen epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointiin.

Tutkimuksen lisäksi avustan markkinoinnin opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, erityisesti kanditason kursseilla. Olen myös ollut mukana käynnistämässä Digitaalisen kaupan opintokokonaisuutta, joka on Kaupan liiton ja viiden yliopiston yhteinen projekti. Sen tavoitteena on kouluttaa osaajia kovaa vauhtia digitalisoituvalle kaupan alalle. 

Olen työskennellyt myös pohjoismaisen NRWC-konferenssin järjestelyn parissa. Konferenssi järjestettiin Tampereen yliopistossa 8.-10.11.2022.

Kevään 2023 olen tutkimusmatkalla Utrechtin yliopistossa Alankomaissa. Vierailuni kohdistuu Innovation Studies -tutkimusryhmään Copernicus Institute of Sustainable Developmentissa. 

Osaamisalueiden kuvaus

Kiertotalous, kestävä kuluttaminen, kulutuksen vähentäminen, sosiaalinen media, netnografinen tutkimusmenetelmä, tulkitseva kulutustutkimus

Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus, markkinointi, markkinoinnin opintosuunta

Tutkimusyksikkö

Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmä

Merkittävimmät julkaisut

Luukkonen R. (2020). Kulutuksen vähentämisen tavat kestävässä kuluttamisessa. Kulutustutkimus.Nyt, 14(1–2), 31–49. https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/98490 

Mesiranta, N., Närvänen, E., Luukkonen, R. & Kaivonen, I. (2021). Social Media Influencers Educating Consumers on Sustainable Fashion. NA - Advances in Consumer Research Volume 49, eds. Bradford T.W., Keinan A., and Thomson, M. Duluth, MN: Association for Consumer Research, 87–90. https://www.acrwebsite.org/volumes/3000782/volumes/v49/NA-49 

Luukkonen, R., Närvänen, E. & Becker, L. (2022). Consumer Collectives in Circular Economy: A Systematic Literature Review. Konferenssijulkaisu. Nordic Academy of Management Conference, 24.–26.8.2022.

Sutinen, U., Kaivonen, I., Luukkonen, R. & Närvänen, E. (2021). Unhealthy Food Marketing to Children and Youth: Shifting from Offline to Online. Konferenssijulkaisu. Global Macromarketing Conference, 12.7.2021. 

Mesiranta, N., Närvänen, E. & Luukkonen, R. (2022). Aligning sustainable fashion consumption with social media influencing: A practice theory approach. Konferenssijulkaisu. Symposium of the International Research Network on Sustainable Fashion Consumption 30.3.–1.4.2022.