Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Väitöskirjassani tutkin kuluttajien roolia kiertotaloudessa eli ympäristön kantokyvyn huomioivassa talousmallissa, joka perustuu materiaalien ja resurssien kiertoon. Erityisesti olen kiinnostunut yhteisöistä, joissa jaetaan ja opitaan kiertotaloustaitoja kuluttajien kesken. Väitöskirjan ohella olen tutkinut myös suomalaisten kulutuksen vähentämisen tapoja ja sitä, millä tavoin epäterveellisiä elintarvikkeita mainostetaan nuorille sosiaalisen median kanavissa.

Työtehtävät

Minulla on ilo tehdä tutkimusta osana Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmää sekä Wastebusters-tutkimusryhmää. Olen ollut mukana esimerkiksi Waste Matters: Muutosagentit kiertotalouden murroksessa -projektissa. Lisäksi olen työskennellyt EPELI-hankkeessa, jossa tunnistettiin pelisääntöjä lapsille suunnattujen epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointiin.

Tutkimuksen lisäksi avustan markkinoinnin opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, erityisesti kanditason kursseilla. Olen ollut mukana käynnistämässä Digitaalisen kaupan opintokokonaisuutta, joka on Kaupan liiton ja viiden yliopiston yhteinen projekti.

Olen työskennellyt myös pohjoismaisen NRWC-konferenssin koordinaattorina. Konferenssi järjestettiin Tampereen yliopistossa marraskuussa 2022.

Osaamisalueiden kuvaus

Kiertotalous, kestävä kuluttaminen, kulutuksen vähentäminen, sosiaalinen media, netnografinen tutkimusmenetelmä, tulkitseva kulutustutkimus

Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus, markkinointi, markkinoinnin opintosuunta

Tutkimusyksikkö

Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmä

Uusimmat julkaisut