Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen markkinoinnin väitöskirjatutkija ja teen tutkimustani kulttuurisen kulutustutkimuksen kentällä osana asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmää. Olen erityisen kiinnostunut kuluttajien, heistä kerättävän datan ja teknologioiden välisistä suhteista. Väitöskirjassani keskityn tarkastelemaan kuluttajien yksityisyyskokemusta ja sitä, kuinka se rakentuu osana sosiokulttuurista ympäristöä, eri tahojen, kuten teknologioiden, datan, kulttuuristen narratiivien ja kuvitelmien, sekä tunteiden muodostelmana. Tutkimukseni pyrkii syvälliseen kuluttajaymmärrykseen hyödyntäen laadullisia tutkimusmenetelmiä.

Työtehtävät

Tutkimukseni lisäksi avustan opetuksellisissa tehtävissä ja opetuksen suunnittelussa, sekä hoidan hallinnollisia tehtäviä.

Osaamisalueiden kuvaus

tulkitseva kuluttajatutkimus, teknologia, yksityisyys, kuluttajadata, laadulliset menetelmät

Tutkimusyksikkö

Customer Oriented Marketing Research Group

Merkittävimmät julkaisut

Horppu, J. (2023). Sensing privacy: Extending consumer privacy research through a consumer culture theory approach. Marketing Theory, 0(0). https://doi.org/10.1177/14705931231175698