Rivissä seisovia ihmisiä ja Tree - Jatkuvan oppimisen palvelut logo

Erikoistumiskoulutukset

Oletko suorittanut korkeakoulututkinnon ja sinulla on jo työkokemusta? Haluatko kehittyä ammatillisesti, syventää asiantuntijuuttasi tai suunnata osaamistasi uudelleen?

Ajankohtaiset erikoistumiskoulutukset

TAMKin erikoistumiskoulutukset

Tutustu koulutustarjontaan

Yliopiston erikoistumiskoulutukset

Tutustu koulutustarjontaan

Mitä ovat erikoistumiskoulutukset?

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Se on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tai muuten vastaavan osaamisen hankkineille, esimerkiksi aiemman opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen suorittaneille. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Koulutus sopii henkilöille, jotka

  • haluavat syventää asiantuntemustaan
  • toimivat asiantuntijoina yhteisöissä ja –verkostoissa
  • ovat suuntautumassa vaativampiin asiantuntijatehtäviin
  • ammattikorkeakoulun erikoistumiskoulutuksissa myös henkilöille, jotka tarvitsevat työssään laajempaa tai monialaisempaa osaamista

Erikoistumiskoulutukseen osallistuminen mahdollistaa omaa työyhteisöä laajemman näkökulman tarkastella työelämässä vastaan tulevia haasteita, ongelmia ja kehittämistarpeita. Koulutuksen suorittanut kykenee käyttämään tieteellistä tutkimustietoa erikoisalansa ammatillisten käytäntöjen analysoinnissa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Erikoistumiskoulutuksista on tehty sopimus korkeakoulujen kesken ja ne on suunniteltu yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opintomaksuna voidaan maksuasetusten perusteella periä opiskelijalta enintään 120 €/opintopiste. Opiskelijan opintomaksut löytyvät kunkin koulutuksen kuvauksesta.