Hyppää pääsisältöön
Palliatiivisen hoidon asiantuntija

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

30.1.2023-4.4.2024

Hakuaika

1.10.2022-30.11.2022

Hinta

1500 € (alv 0%). Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opiskelijamaksu laskutetaan kahdessa erässä.

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sote-palveluissa asiakkaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat myös osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus perustuu työelämän tarpeeseen ja vastaa kansallisesti asetettuihin palliatiivista hoitoa koskeviin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. 

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyäsi:

  • hallitset palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
  • toimit palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
  • hallitset asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaat soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
  • hallitset hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa ja osaat antaa psykososiaalista tukea
  • arvioit ja kehität omaa ja työyhteisösi osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
  • osallistut palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810 tuntia.

Jos sinulla on jo paljon kokemusta palliatiivisesta hoitotyösekä sekä palliatiivisen hoitotyön 30 opintopisteen täydennyskoulutus suoritettuna ammattikorkeakoulussa, voit hakea erityis-AHOT:ia erillisellä hakulomakkeella Erityis-AHOTin hinta on 300 €.

Tutustu AMK-verkoston tekemään videoon aiheesta: