Hyppää pääsisältöön

Sydänhoitajakoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

16.1.-5.12.2025

Hakuaika

1.4.2024-1.12.2024

Hinta

veroton hinta 2850,00 € + alv 24 %, verollinen hinta 3534,00 €

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Tule syventämään osaamistasi asiantuntijana sydänpotilaiden asiakaslähtöisestä ja moniammatillisesta hoidosta!

Koulutus on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Sydänsairaalan kanssa.

Sydänsairauksia sairastavien määrä Suomessa kasvaa vuosittain väestön ikääntyessä. Sepelvaltimotauti on edelleen merkittävä kuolinsyy. Lääketieteellisen hoidon, tutkimus- ja hoitoteknologian ja lääkehoidon sekä hoitotyön kehittymisen seurauksena potilaiden hoitoajat sairaalassa ovat lyhentyneet. Tämä asettaa uusia haasteita hoitotyölle sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa hoitoketjun eri vaiheissa.

Oppilaitosten ja työelämän yhteistyö on erittäin tärkeää, jotta täydennyskoulutus pystyy vastaamaan ajan haasteisiin. Sydänsairaalan ja TAMKin yhteistyönä toteutettavan Sydänhoitajakoulutuksen tavoitteena on sydänpotilaiden hoitotyön kehittyminen ja hoidon korkean laadun turvaaminen tasapuolisesti koko maassa erilaisissa toimintaympäristöissä.

Koulutus vahvistaa osaamistasi monipuolisesti kaikissa sydänpotilaan hoitoketjun eri vaiheissa sisältäen kirurgisen ja sisätautisen hoidon, akuuttihoidon ja kuntoutuksen sekä pitkäaikaissairauden kanssa elämisen. Koulutus tarjoaa sinulle myös valmiuksia toimia oman yksikkösi hoitotyön kehittäjänä ja kouluttajana työssä jaksamisen näkökulmaa unohtamatta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu terveysalan opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, jotka työskentelevät sydänsairaiden parissa.

Sydänhoitajakoulutuksen sisältö

Koulutuksessa perehdymme sydänpotilaan asiakaslähtöiseen, moniammatilliseen hoitoon ja sen kehittämiseen.

 • Moniammatillinen tiimityöskentely 
 • Asiantuntijana ja kouluttajana toimiminen
 • Hengityksen ja verenkierron anatomia ja fysiologia
 • Sydänsairaudet ja farmakologia
 • Sydänpotilaan hoito ja hoitotyö 
 • Ensi- ja akuuttihoito
 • Valvonta- ja tehohoito
 • Kardiologinen hoitotyö
 • Sydänkirurginen hoitotyö
 • Potilaan ohjaus ja kuntoutuminen
 • Jatkohoito
 • Tulevaisuuden toimintamallit ja teknologian hyödyntäminen asiakastyössä
 • Simulaatiopedagogia
 • Kehittämistehtävä

Kehittämistehtävä

Koulutukseen kuuluu kehittämistehtävän tekeminen, jonka tarkoituksena on edistää sydänpotilaiden hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä ja lisätä koulutukseen osallistuvan asiantuntijuutta. Kehittämistehtävien aiheet nousevatkin koulutuksen osallistujan työyksiköstä ja niiden tarkoituksena on aidosti tukea ja palvella työelämää. Kehittämistehtävä tehdään yhteistyössä osallistujan työpaikan kanssa. Kehittämistehtävien aiheet voivat olla hyvin erilaisia, osallistujan työyksiköstä ja sen tarpeista sekä osallistujan omasta kiinnostuksesta riippuen. Kehittämistehtävinä on tehty esimerkiksi erilaisia hoito-ohjeita, järjestetty koulutuksia ja luotu uusia toimintamalleja (mm. Toimintaohjeet hätästernotomiaan, ohjausmateriaali hoitajalle ja potilaalle sydänsarkoidoosista, työyksikön videoesittely organisaation web-sivuille, koulutus CPAP-laitteen käytöstä, toimintamallin luominen sydämenvajaatoimintapotilaiden etäseurantaan).

Aikataulu

16.1.-5.12.2025. 

Kontaktiopetusta on yhteensä 20 päivänä. Noin puolet toteutuu etäopetuksena ja puolet lähiopetuksena. Päivät toteutuvat klo 8-16 välillä.

16.-17.1.
13.-14.2.
20.-21.3.
10.-11.4.
8.-9.5.
21.-22.8.
18.-19.9.
9.-10.10.
6.-7.11.
4.-5.12.

Toteutus

Opiskelu sisältää kontaktiopetusta (lähiopetusta tai verkko-opetusta) sekä itsenäistä opiskelua. Osa lähiopetuksesta on käytännöllistä, mm. simulaatiopedagogiikkaan perustuvaa opetusta. Lähiopetus toteutuu TAMK pääkampuksella ja Taitokeskuksessa sekä Sydänsairaalassa.

Toteutamme koulutuksen yhdessä Sydänsairaalan kanssa. Kouluttajina on sekä Sydänsairaalan että TAMKin asiantuntijoita.

Lisätietoa koulutuksen sisällöistä:

Gitte Taulo
Lehtori, Terveys
gitte.taulo [at] tuni.fi (gitte[dot]taulo[at]tuni[dot]fi) | 050 556 0086

Nora Viitala
Lehtori, Terveys
gitte.taulo [at] tuni.fi (nora[dot]viitala[at]tuni[dot]fi) | 040 637 4971