Hyppää pääsisältöön
sairaanhoitaja ja sydän

Sydänhoitajakoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

24.8.2023 - 24.5.2024

Hakuaika

9.12.2022-11.6.2023

Hinta

3450 € (sis. ALV 24 %)

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Tule täydentämään osaamistasi sydänpotilaiden asiakaslähtöisestä ja moniammatillisesta hoidosta!

Sydänsairauksia sairastavien ihmisten määrä Suomessa kasvaa vuosittain väestön ikääntyessä. Sepelvaltimotauti on edelleen merkittävä kuolinsyy.

Lääketieteellisen hoidon, tutkimus- ja hoitoteknologian ja lääkehoidon sekä hoitotyön kehittymisen seurauksena potilaan hoitoaika sairaalassa on lyhentynyt. Tämä asettaa uusia haasteita hoitotyölle sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa hoitoketjun eri vaiheissa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu terveysalan opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, jotka työskentelevät sydänsairaiden parissa.

Sydänhoitajakoulutuksen sisältö

Koulutuksessa perehdymme sydänpotilaan asiakaslähtöiseen, moniammatilliseen hoitoon ja sen kehittämiseen.

 • Moniammatillinen tiimityöskentely
 • Hengityksen ja verenkierron anatomia ja fysiologia
 • Sydänsairaudet ja farmakologia
 • Sydänpotilaan hoito ja hoitotyö
  • Ensi- ja akuuttihoito
  • Valvonta- ja tehohoito
  • Kardiologinen hoitotyö
  • Sydänkirurgien hoitotyö
  • Potilaan ohjaus ja kuntoutuminen
  • Jatkohoito
 • Tulevaisuuden toimintamallit ja teknologian hyödyntäminen asiakastyössä
 • Kehittämistehtävä

Aikataulu

24. - 25.8.23
14.-15.9.
26.-27.10.
16.-17.11.
14.-15.12.
18.-19.1.24
15.-16.2.
21.-22.3.
18.19.4.
22.-24.5.

Loput lähipäivät sovitaan koulutuksen alkaessa. 

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä (op) ja se sisältää 21 lähipäivää. Lähipäivistä noin puolet pidetään etäluentoina.

Toteutus

Opiskelu sisältää kontaktiopetusta (lähiopetusta tai verkko-opetusta) sekä itsenäistä opiskelua. Osa lähiopetuksesta on käytännöllistä, mm. simulaatiopedagogiikkaan perustuvaa opetusta. Lähiopetus toteutuu TAMK pääkampuksella ja Taitokeskuksessa sekä Tays Sydänsairaalassa.

Toteutamme koulutuksen yhdessä TAYS Sydänsairaalan kanssa. Kouluttajina on sekä Sydänsairaalan että TAMKin asiantuntijoita.

 

Lisätietoa koulutuksen sisällöistä:

Gitte Taulo
Lehtori, Terveys
gitte.taulo [at] tuni.fi | 050 556 0086

Nora Hakio
Lehtori, Terveys
nora.hakio [at] tuni.fi | 040 637 4971