Hyppää pääsisältöön
Munuaistautia sairastavan ihmisen hoitotyö edellyttää monenlaista erityisasiantuntijuutta.

Munuaispotilaan hoitotyön asiantuntijakoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

30.11.2023 - 13.12.2024

Hakuaika

12.5.2023-30.10.2023

Hinta

3300 € sis. alv 24 % (veroton hinta 2661,30 €)

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Tule syventämään ammatillista osaamistasi munuaispotilaan hoitotyössä!

Munuaistautia sairastavan ihmisen hoitotyö edellyttää monenlaista erityisasiantuntijuutta. Munuaispotilaiden määrä Suomessa kasvaa vuosittain väestön ikääntyessä ja munuaistauteihin johtavien liitännäissairauksien lisääntyessä. Selviytyäkseen muuttuneen terveydentilan aiheuttamista muutoksista elämässään, munuaispotilaat tarvitsevat yhä yksilöllisempää hoitoa ja hoidon ohjausta. Myös terveysala uudistuu ja kehittyy jatkuvasti ja koulutus vastaakin ajan haasteisiin sekä tarjoaa alan uusinta osaamista. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää hoitotyöntekijän ammatillista osaamista munuaispotilaan hoitotyössä, hoitopolun eri vaiheissa ja erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä. Sairaanhoitajalta edellytetään tieteelliseen näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttamista ja oman toiminnan reflektiivistä arviointia.

Sisältö

 • Johdatus munuaissairauksiin ja niiden hoitotyöhön 
 • Munuaissairauksiin sairastuminen 
 • Akuutti munuaisvaurio, diabeteksen munuaistauti ja munuaispotilaan lääkehoito
 • Predialyysipotilaan hoitotyö
 • Asiakaslähtöisyys ja monikulttuurisuus munuaispotilaan hoitotyössä 
 • Peritoneaalidialyysipotilaan hoitotyö 
 • Hemodialyysipotilaan hoitotyö 
 • Munuaissiirtopotilaan hoitotyö ja hoitoelvytys  
 • Simulaatiopedagogia munuaispotilaan hoitotyön kehittämisessä 
 • Asiantuntijaksi munuaispotilaan hoitotyössä 
 • Munuaispotilaan ohjaaminen 
 • Lapsi ja munuaissairaus 
 • Genomi-tietous ja teknologian hyödyntäminen ja rakenteinen kirjaaminen 
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet sekä elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma ja hoitotyö 
 • Kehittämistyö

Toteutus 

Opiskelumenetelminä ovat aktivoivat lähi- ja etäluennot, taitopajat, simulaatiot, itsenäinen opiskelu, opintokäynti, verkko-opiskelu ja seminaarit. 

Koulutuspäivät 

Koulutusta toteutetaan etä- ja lähipäivinä, joita yhteensä 19. Lähiopetuspäiviä noin puolet. 

 • 30.11.-1.12.2023, lähikoulutuspäivät
 • 9.-10.1.2024, etäkoulutuspäivät
 • 6.2.2024, etäkoulutuspäivä
 • 14.-15.3.2024, lähikoulutuspäivät
 • 9.-10.4.2024, etäkoulutuspäivä
 • 16.-17.5.2024, lähikoulutuspäivät

Koulutus jatkuu elokuussa.

Opetus klo 8.30-15.45. (muutokset mahdollisia).

Toteutamme koulutuksen yhdessä Tampereen yliopistollisen sairaalan munuaiskeskuksen kanssa. Asiantuntijoita koulutuksessa on sekä munuaiskeskukselta, TAMKilta että myös muita.

Lisätietoa koulutuksen sisällöistä:

Minna Talvitie
Lehtori, Terveys
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi | 050-4703593

Gitte Taulo
Lehtori, Terveys
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi | 050 556 0086