Hyppää pääsisältöön
ensihoito

Hoitotason ensihoito

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

26.3. - lokakuu 2024

Hakuaika

16.11.2023-3.3.2024

Hinta

2900 € (syventävät vero-ohjeet; koulutuspalvelujen arvonlisäverotus A81/200/2015)

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Sairaanhoitaja, tule vahvistamaan ensihoidon osaamistasi!

Koulutuksessa saat valmiuksia kehittää ensihoitoa sekä toimia omassa työyhteisössäsi ensihoidon perehdyttäjänä, ohjaajana ja kouluttajana.

Monipuolisessa koulutuksessa käsittelemme johtavan teeman, eli ensihoidon tilannejohtamisen ohella viranomaisyhteistyötä, ensihoidon kokonaisturvallisuutta ja ensihoitolääketiedettä. Lisäksi kartutat osaamistasi muun muassa kardiologian, farmakologian ja ilmateiden hallinnan osilta. Simulaatiot ja muut käytännön harjoitukset tuovat koulutuksessa käytäntöä luennoilla ja itsenäisellä opiskelulla kerrytetyn teoriatiedon rinnalle.

Keväällä 2011 tuli voimaan Sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalveluja koskeva asetus (340/2011). Asetuksen mukaan sairaanhoitaja voi toimia ensihoidossa hoitotasolla suoritettuaan vähintään 30 op laajuisen opintokokonaisuuden ammattikorkeakoulussa, jossa on ensihoidon koulutusohjelma. Hoitotason ensihoito 30 op täyttää asetuksen määrittelemän koulutusvaateen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sairaanhoitajille (AMK tai opistoasteen sairaanhoitaja), joilla on työkokemusta vähintään 6 kk sairaalan ulkopuolisesta kiireellisestä ensihoidosta.

Aikataulu 

26.3. - lokakuu 2024.

Koulutus alkaa, vielä muutama paikka vapaana. Täydentävä haku 3.3. asti.

Kevään lähipäivät: 

26.-27.3.
9.-10.4.
29.-30.4.
20.-21.5.
4.-5.6.

Syksyn aikataulu sovitaan koulutuksen alussa. Koulutuspäiviä yhteenä 22.

Tavoite

Koulutuksessa pääset syventämään aiempaa ensihoidon osaamistasi ja vahvistamaan ensihoidon kehittämisvalmiuksia. Saat valmiudet perustella toimintaasi hoitotasoiselta ensihoitajalta vaadittavalla tavalla.

Sisältö

  • Ensihoidon tilannejohtaminen
  • Viestiliikenne ja viranomaisyhteistyö
  • Ensihoidon kokonaisturvallisuus
  • Ensihoitolääketiede
  • Ensihoitajan ammatillinen osaaminen hoitotasolla
  • Ensihoidon kehittyminen

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta on 2900 € (alv 0 %, asetus 340/2011).

Koulutuksen voi maksaa 1–6 osassa. Maksajia voi olla useampi, eli osan koulutuksesta voi maksaa työnantaja ja osan osallistuja itse.

Toteutus

Opetusjärjestelyt
Toteutamme opinnot kokonaisuutena, joka sisältää itsenäistä, verkossa tapahtuvaa työskentelyä, aktivoivia luentoja, simulaatioita, taitopaja-tyyppistä harjoittelua ja maastossa tapahtuvaa käytännön toimintaa. Itsenäinen opiskelu tapahtuu Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Pääset hyödyntämään työkokemustasi ja ensihoidon verkostoasi erilaisissa oppimistehtävissä.

Osallistut koulutuksen aikana kahteen erilliseen tenttiin, joista toinen on valtakunnallinen hoitotason tentti. Toinen on verkkotentti ensihoitolääketieteestä. Suorituskertoja tenteissä on kolme. Lisäksi koulutuksen alussa järjestämme testin opiskelijoiden lähtötason osaamisesta. Testi ei ole karsiva. Koulutuksen lopulla suoritamme hoitotason ensihoitajilta edellytettävän käytännön testauksen. Testin arvioijina toimivat koulutuksen ulkopuoliset ensihoidon ammattilaiset.

Edellytämme koulutuksessa läsnäoloa tietyissä kokonaisuuksissa. Poissaoloista seuraa korvaava tehtävä.

Luennoitsijoina ensihoidon lehtoreiden lisäksi osassa teemoissa myös lääkäreitä, kenttäjohtajia ja muita oman alansa ammattilaisia.

Lisätietoja: 

Hannu Tuhkanen, lehtori
p. 050 572 3702 
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi 

Tomi Salminen, päätoiminen tuntiopettaja, EH, SH, TtM
p. 050 441 8055
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi