Hyppää pääsisältöön

Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

3 opintopistettä

Toteutusaika

5.9.-15.11.2024

Hakuaika

9.1.2024-4.8.2024

Hinta

520 € (sis. alv 24 %)

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Opintojen taso

Muut opinnot

Äkillisen kriisin kokeneen ihmisen kohtaaminen ja tukeminen vaatii osaamista, tule syventämään ammattitaitoasi!

Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä koulutus antaa valmiuksia äkillisen kriisin kokeneiden ihmisten kohtaamiseen ja tukemiseen ammattitaitoisesti. Kriisin kokeneen ihmisten psykososiaalinen tukeminen vaatii erityisosaamista. Tukemisessa on keskeistä ihmisten erilaisten reaktioiden tunnistaminen, kohtaaminen, tukeminen, selviytyminen sekä tarvittaessa jatkoavun piiriin ohjaaminen.

Koulutus huomioi 1.1.2023 voimaan astuneet lait psykososiaalisen tuen toteuttamisesta sekä eurooppalaiset suositukset kriisin kokeneen yksilön tai yhteisön kohtaamisessa. Näitä ovat mm. ovat muun muassa oikea-aikaisuus sekä aistialtistusten huomioiminen. 
Koulutus perustuu tuoreimpaan tutkimus- ja kokemustietoon, jossa onnistuneen kriisityön avulla kriisitapahtuma tulee osaksi kriisin kohdanneen elämää ja kokemusta, eli hänen elämäntarinaansa.

Koulutuksen sisältö

  • kriisi-interventioita ohjaavat periaatteet 
  • kriisityön eettisyys ja esteellisyys 
  • kriisiauttamisen tarkoitus ja tavoitteet 
  • reaktiot kriisissä, kehon reaktiot ja niiden rauhoittaminen 
  • kriisi-interventioiden ajoitus ja annostelu 
  • lapset ja nuoret kriisitapaamisessa/-istunnossa 
  • kriisityö konkreettisesti (tehtävä tai harjoittelu) 
  • kriisiauttamiskokemusten jakaminen 
  • auttajan oma jaksaminen ja voimavarat  

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutukseen osallistumisedellytyksenä sosiaali-, terveys- tai kasvatus/opetusalan koulutus tai vastaava osaaminen. Koulutus antaa valmiuden toimia myös hyvinvointialueiden, oppilaitoksen tai muun organisaation kriisiryhmässä. 
Koulutukseen otetaan max. 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Koulutuksen aikataulu

5.-6.9. ja 15.11.2024, klo 8.30–15.30 

Koulutuksen toteutustapa

Koulutukseen kuuluu kolme lähitapaamista verkon välityksellä, ja tämän lisäksi muuten itsenäistä työskentelyä. Koulutukseen kuuluu myös kriisitapaamisen toteuttaminen paikan päällä omassa työssä tai työympäristössä. Vaihtoehtoisesti voi suorittaa myös kouluttajalta saatavan tehtävän. Myös kirjallisuuteen ja lähdeaineistoon tutustuminen on osa koulutuksen toteutusta. Huom! Lähipäivissä (3) läsnäolovelvollisuus.

Vastuukouluttaja

Johanna Vilppola, Mielenterveys- ja päihdehoitotyön lehtori TAMK
Kasvatustieteen tohtori, psykiatrinen sairaanhoitaja
Kriisi- ja poikkeusolojen erikoistumisopinnot
Defusing- ja debriefing- ohjaaja/kouluttaja
Työnohjaaja (Story ry)