Hyppää pääsisältöön
Hoitaja potilaan kanssa.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

30 op

Toteutusaika

26.1.-30.11.2023

Hakuaika

1.10.2022-30.11.2022

Hinta

1500 € (alv 0 %)

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Sosiaali- ja terveysaloilla monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön tarpeet kasvavat koko ajan ja alan verkostoissa toimimisen tärkeys korostuu.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa pyritään antamaan opiskelijoille kattava kuva sosiaali- ja terveydenhuollon integroiduista palveluista sekä asiakkaiden elämäntilanteiden laaja-alaisesta ja kokonaisvaltaisesta käsittelystä. Koulutus pyrkii syventämään asiakasymmäryksen taitoja sekä käsittelemään työn vaikutuksia, vaikuttavuutta sekä taloudellisia aspekteja kattavasti.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan (AMK) tutkinnon mutta myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä ammattikor­keakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu muun muassa sosionomin, gero­nomin, kuntoutuksen ohjaajan, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan, kätilön, fysioterapeutin ja toimin­taterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen sisällöt

1.    Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat
2.    Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt
3.    Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus
4.    Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä
5.    Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus
6.    Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus

Koulutuksen kontaktiopetuspäivät ovat:

26.1.2023

16.-17.3.2023

4.-5.5.2023

24.-25.8.2023

5.-6.10.2023

30.11.2023

Muutokset kontaktipäivien päivämäärissä ovat mahdollisia. 

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä seuraavien ammattikorkeakoulujen kanssa:
Arcada, Centria, Diak, HAMK, JAMK, KAMK, Karelia, LAMK, Lapin AMK, Laurea, Metropolia, Novia, OAMK, Saimaan ammattikorkeakoulu, SAMK, Savonia, SeAMK, TAMK, Turun AMK, VAMK ja XAMK.

Lisätietoja opetuksesta:

Maija Koivunen, lehtori, Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma
maija.koivunen [at] tuni.fi | p. 050 342 8105