Hyppää pääsisältöön
Sairaanhoitajat siirtävät potilasta

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

14.9.2022 - 29.5.2023

Hakuaika

1.3.2022-14.8.2022

Hinta

1500 € (alv 0%)

Kampus

TAMK Pääkampus

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Uudistava oppiminen ja yhteistyö

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Tule vahvistamaan valmiuksiasi työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa!

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla. Koulutus sisältää viiden opintopisteen teho- ja valvontahoitotyön opinnot.

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. 

Kenelle koulutus on tarkoitettu? 

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.

Koulutuksen tavoitteet 

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:   

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä
 • hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa
 • osaa priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskennellä potilasturvallisesti  
 • kykenee toimimaan akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa   
 • osaa viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen

Opintojen rakenne ja toteutus 

Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä.

Koulutus sisältää seuraavat opintojaksot:

Akuuttihoitotyön erityispiirteet (5op)
Akuutisti sairaan potilaan kliinisen tilan arviointi ja hoito (10op)
Eri ikäisten teho- ja valvontahoitotyö (5op)
Näyttöön perustuva tieto akuuttihoitotyössä (5op)
Näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuuttihoitotyössä (5 op) 

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa. 

Ajankohta  

 • 14.9.2022 
 • 4.10.2022 
 • 5.10.2022
 • 15.11.2022
 • 16.11.2022
 • 13.12.2022 
 • 17.-18.1.2023 
 • 14.2.2023
 • 14.3.2023
 • 25.4.2023
 • 23.5.2023

Muutokset vuoden 2023 kontaktipäivissä mahdollisia. 

Opiskelu sisältää kontaktiopetusta (lähiopetusta tai verkko-opetusta) sekä itsenäistä opiskelua. Suurin osa lähiopetuksesta tullee olemaan käytännöllistä, mm. simulaatiopedagogiikkaan perustuvaa opetusta. Lähiopetus toteutuu TAMK pääkampuksella ja Taitokeskuksessa. 

Erilaisia ihmisiä.

Erikoistu eduksesi!

Erikoistumiskoulutukset tarjoavat mahdollisuuden syventyä tiettyyn asiantuntijuuden alueeseen.