Hyppää pääsisältöön

Hygieniayhdyshenkilöiden täydennyskoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

3 opintopistettä

Toteutusaika

27.9.-22.11.2024

Hakuaika

1.2.2024-31.8.2024

Hinta

595 € (sis. alv 24 %)

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Hygieniayhdyshenkilöiden täydennyskoulutus

Kehitä osaamistasi infektioiden torjunnassa, seurannassa ja hoidossa! Koulutuksessa syvennymme muun muassa eri mikrobiryhmiin, tartuntatautilakiin ja oman yksikön hygieniakäytänteiden kehittämiseen. Koulutuksen käytyäsi tiedät myös, mistä hakea jatkossa uutta tietoa infektioiden torjunnasta.

Koulutus on suunnattu terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka toimivat perusterveydenhuollon ja yksityisten palvelutuottajien yksiköissä hygianiayhdyshenkilöinä ja haluavat kehittää osaamistaan infektioiden torjuntaan, seurantaan ja hoitoon liittyvissä asioissa.

Tavoitteena on, että hygieniayhdyshenkilöiden täydennyskoulutuksen käytyäsi:

 • tiedät eri mikrobiryhmät ja tunnet niiden lisääntymis- ja leviämistavat
 • ymmärrät infektioiden syntymiseen, leviämiseen, ehkäisyyn ja seurantaan liittyvät asiat
 • tiedät epidemioiden syntymiseen ja torjuntaan liittyvät tekijät, ja tunnet myös tartuntatautilain ja -asetuksen
 • olet perehtynyt muutoksen hallintaan ja sinulla on valmiuksia interventioiden toteuttamiseen
 • osaat hakea tietoa eri tietolähteistä
 • aktivoidut oman työyksikössäsi hygieniakäytäntöjen arviointiin ja kehittämiseen

Hygieniayhdyshenkilöiden täydennyskoulutuksen sisällöt:

 • tartuntatautilaki ja -asetus sekä niiden asettamat velvollisuudet
 • hygieniakäytäntöjen omavalvonta 
 • eri mikrobit ja niiden lisääntyminen ja leviäminen
 • infektioiden syntyminen, leviäminen ja ehkäisy laitos- ja avohoidossa
 • epidemioiden syntyminen ja torjunta
 • infektioiden seuranta
 • muutokseen ohjaaminen
 • laadukas interventio
 • tiedonhankinta

Toteutamme koulutuksen 27.9.-22.11.2024. Koulutus koostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista ja oppimistehtävästä. 

Koulutuksen lähipäivät:

27.9.2024 lähipäivä, klo 8.30-15.45
28.10.2024 etäpäivä, klo 8.30-15.45
22.11.2024 lähipäivä, klo 8.30-15.45

Kouluttajat:

Minna Talvitie, lehtori, terveys- ja sosiaalipalvelut
Gitte Taulo, lehtori, terveys- ja sosiaalipalvelut

"Nyt ja tulevaisuudessa aseptinen osaaminen on yhtenä keskeisimpänä tekijänä laadukkaiden palvelujen tuottamisessa."

Kouluttajat Ida Nikkola ja Gitte Taulo

Lue kouluttajien ajatuksia hygieniayhdyshenkilöiden koulutuksesta!