Hyppää pääsisältöön

Tampereen ammattikorkeakoulu ja Sydänsairaala kouluttavat sydänpotilaiden hoitotyön asiantuntijoita

Julkaistu 20.4.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
Nora Viitala, Jarno Sillman ja Gitte Taulo tutkivat sydämen anatomista mallia.
Sydänhoitajan täydennyskoulutuksesta vastaavat Nora Viitala (vas.), Jarno Sillman ja Gitte Taulo.
Tampereen ammattikorkeakoulu järjestää yhteistyössä Sydänsairaalan kanssa ammatillista täydennyskoulutusta sydänpotilaiden hoitotyöhön. Seuraava täydennyskoulutus käynnistyy syksyllä 2023.

Täydennyskoulutuksessa perehdytään sydänpotilaan asiakaslähtöiseen, moniammatilliseen hoitoon ja sen kehittämiseen. Koulutus sisältää muun muassa moniammatillista tiimityöskentelyä, hengityksen ja verenkierron anatomiaa ja fysiologiaa, sydänsairauksia, farmakologiaa sekä tulevaisuuden toimintamalleja ja teknologian hyödyntämistä asiakastyössä. Opintoihin kuuluu sydänpotilaiden hoidon kehittämistyö, jonka jokainen osallistuja tekee oman työyhteisönsä tarpeiden pohjalta.

Koulutus on tarkoitettu terveysalan opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, jotka työskentelevät sydänsairaiden parissa. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, ja siitä vastaavat TAMKin hoitotyön lehtorit Gitte Taulo ja Nora Viitala sekä Sydänsairaalan koulutussuunnittelija Jarno Sillman. Kouluttajina on myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääketieteen huippuammattilaisia.

Vuonna 2022 koulutukseen osallistui hoitotyön ammattilaisia eri puolilta Suomea erilaisista toimipaikoista.

– Osa työskenteli perusterveydenhuollossa, osa erikoissairaanhoidossa esimerkiksi teho-osastolla ja päivystyksessä. Kouluttautumisen ohella ammattilaisilla oli hyvä mahdollisuus verkostoitua keskenään, Taulo kertoo.

Sairaanhoitaja Vilma Varjotie työskentelee Sydänsairaalan Tampereen toimipisteen sydänvalvonnassa. Hän osallistui koulutukseen kehittääkseen tietojaan ja taitojaan.

– Koulutus toi lisää motivaatiota ja varmuutta työntekoon. Varma osaaminen vahvistaa myös potilaan luottamusta hoitajaan, hän toteaa.

Opiskelija tutkii sian sydäntä.
Koulutuksessa opiskelijat pääsevät muun muassa preparoimaan sian sydäntä.

Työ vaatii monipuolista osaamista ja tarkkuutta

Ennaltaehkäisyn ja hyvän hoidon ansiosta sydänkuolleisuus on vähentynyt Suomessa huomattavasti vuosikymmenien varrella. Tästä huolimatta sepelvaltimotauti aiheuttaa miehillä joka viidennen ja naisilla joka kahdeksannen kuoleman. Sydänsairauksia sairastavien määrä kasvaa väestön ikääntyessä.

– Sydänpotilaiden hoitoon on Suomessa panostettu jo vuosien ajan. Lääketieteen, hoitotyön, teknologian ja farmakologian kehittyminen on vaikuttanut siten, että potilaiden hoitoaika sairaalassa on lyhentynyt. Tämä asettaa hoitotyölle uusia haasteita sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa hoitoketjun eri vaiheissa, Nora Viitala taustoittaa.

Vilma Varjotien mukaan sydänsairauksien kirjo on erittäin laaja ja potilaat ovat usein monisairaita. Hoidossa on siis huomioitava monia seikkoja.

– Sydänhoitajan työ vaatii monipuolista osaamista aina ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta potilasohjaukseen. On ymmärrettävä eri sairauksien mekanismeja, hallittava eri hoitomuotoja ja oltava taitoja kohdata potilas. Työ vaatii tarkkuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Sydänpotilaat voivat olla hyvin kriittisesti sairaita, jolloin esimerkiksi lääkehoidon toteuttaminen voi olla haastavaa. Muuttuvassa ja kehittyvässä työssä on pysyttävä mukana, joten lisäkouluttautumisesta on hyötyä, hän kertoo. 

Varjotien mielestä täydennyskoulutus vastasi hyvin edellä mainittuihin haasteisiin.

– Koulutus sisälsi sekä hyödyllisiä luentoja että käytännön harjoituksia, joista sain hyviä uusia työkaluja.

Hyvä mahdollisuus kaikille sydänpotilaiden hoitajille

Koulutuspalautteissa osallistujat kiittivät koulutuksen monipuolisuutta, tasokkaita luennoitsijoita, yhdessä tekemistä, kliinisten taitojen harjoituksia sekä etäosallistumisen mahdollisuuksia. Vilma Varjotie suosittelee koulutusta kenelle tahansa sydänpotilaiden hoidosta kiinnostuneelle hoitajalle.

– Kouluttajat ja luennot olivat oikein hyviä, ja lähitapaamisissa oli mukava nähdä kollegoita ja kouluttajia. Käytännön simulaatioharjoituksissa oppi paljon turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Sydänpotilaita riittää kaikkialla ja joissain kunnissa on kova tarve sydänhoitajille, joten tämä koulutus ja asiantuntijatehtävään valmistuminen on arvokasta ja tarpeellista.

Seuraavan kerran sydänhoitajan täydennyskoulutus alkaa elokuussa 2023. Haku on auki 11.6.2023 saakka.

Tutustu sydänhoitajan täydennyskoulutukseen

 

Teksti: Emmi Suominen, Gitte Taulo ja Nora Viitala
Kuvat: Emmi Suominen