Aivoterveyden edistämisen erikoistumiskoulutus
Erikoistumiskoulutus

Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus

Opintojen laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

7.10 2021- 20.5.2022

Hakuaika

-

Hinta

1500 €

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Aivoterveyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa on tärkeää.

Tarve aivoterveyden edistämisen, hoidon ja kuntoutuksen monialaisille osaajille lisääntyy erityisesti väestön ikääntyessä sekä sydän- ja verisuonisairauksien ja muistisairauksien yleistyessä.

Aivoterveydellä tarkoitetaan laaja-alaisesti aivojen hyvinvointia. Se on ihmisen toimintakykyisyyden perusta, joka vaatii kaikkein monimutkaisinta eri aivojen osien yhteistoimintaa. Entistä useammalle myös työelämä koostuu entistä enemmän kognitiivisesti vaativasta aivotyöstä, mikä nostaa kognitiivisen ergonomian kysymykset entistä tärkeämpään rooliin.

Aivoterveyttä edistävät hoito- ja palveluprosessit vaativat onnistunutta monialaista yhteistyötä. Asiakkaat ovat hyvinvointipalveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa vielä hyödyntämätön resurssi. Aivoterveysosaaminen vaatii yhä moniulotteisempaa osaamista ja palvelurakenteiden tuntemista. Myös uusimman neurologisen tiedon, teknologian, kulttuurin ja taiteen hyödyntäminen aivoterveyden edistämisessä ovat osaamisalueita, joihin perehdymme erikoistumiskoulutuksessa.

Ota meihin yhteyttä

Tarinoita aivoterveyden koulutuksesta:

Lisää sosiaali- ja terveysalan koulutuksia: