Hyppää pääsisältöön

EU- ja ETA-maiden ulkopuolella valmistuneiden lääkärien laillistamiskokeeseen valmentava koulutus

Tampereen yliopisto

Laajuus

31 opintopistettä

Toteutusaika

19.8.2024-5.12.2024

Hakuaika

18.3.2024-28.4.2024

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton.

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot
Koulutus on tarkoitettu EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta valmistuneille lääkäreille ja sen tavoitteena on auttaa laillistamiskuulusteluihin valmistautumisessa.

Koulutus koostuu lääketieteen teoriaopinnoista sekä niihin integroidusta suomen kielen opetuksesta.

Suomen kielessä tavoitteena on saada kielitaito yleisen kielitestin (YKI) tasolle 4, eli Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) tasolle B2.

Opetus järjestetään Tampereella ja suomeksi.

Sisältö

Koulutukseen kuuluu 6 osaa.

 1. Orientaatio koulutukseen: tutustuminen sähköiseen oppimisympäristöön sekä johdanto suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään 4 opintopistettä (op)
 2. Terveydenhuollon episodiluonteiset hoitopolut 8 op
 3. Pitkäaikaissairauksien hoito 8 op
 4. Terveyden edistäminen 5 op
 5. Orientaatio työelämään lääkärinä Suomessa 3 op
 6. Kielitukipaketti 3 op

Osallistuminen kaikkiin koulutuksen sisältöihin on pakollista. Tarkempi koulutusohjelma ja -päivät ilmoitetaan valintakirjeessä.

Opetusjärjestelyt

Lähiopetusta Tampereella on 2-3 päivää viikossa. Lähipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu verkko-opiskelua ja muuta itsenäistä työskentelyä. Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sitoutumista koulutukseen, läsnäoloa lähipäivissä, annettujen tehtävien tekemistä sekä muutoinkin aktiivista ja itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään noin kello 9-16 välisenä aikana.

Kielitukipaketti on itsenäinen verkko-opiskelupaketti, jota suoritetaan koko koulutuksen ajan.

Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sekä lääketieteen että suomen kielen asiantuntijat Tampereen, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoista.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lääkäreille

 • jotka ovat suorittaneet lääkärin tutkinnon EU- ja ETA-maiden ulkopuolella
 • jotka valmistautuvat laillistamiskokeisiin
 • joiden äidinkieli ei ole suomi
 • joiden suomen kielen taito on kaikilla osa-alueilla (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) vähintään tasolla 3 Yleisessä kielitutkinnossa (YKI3) tai Eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B1 (EVK B1)
 • joilla on määräaikainen, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa koulutuksen alkaessa
 • joilla lääkäritutkinto on hyväksytty tai hyväksymisprosessi on vireillä Valvirassa.

Koulutus on osa EU- ja ETA-maiden ulkopuolella valmistuneiden lääkärien ja hammaslääkärien laillistamiskokeeseen valmentavaa koulutushanketta. Lue lisää hankkeesta ja hammaslääkärien koulutuksesta