Hyppää pääsisältöön

Sonja Leppänen: "Aivoterveys on mielestäni olennainen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia"

Julkaistu 2.2.2021
,
päivitetty 10.2.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sonja Leppänen.
Vuonna 2020 Aivoterveyden edistämisen erikoistumiskoulutuksen käynyt Sonja Leppänen kertoo, että koulutuksen aikana näkemys aivoterveydestä monipuolistui.

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Sonja Leppänen, valmistuin sairaanhoitajaksi TAMKista vuonna 2016 ja suoritin Aivoterveyden edistämisen erikoistumiskoulutuksen vuonna 2020. Työskentelen sairaanhoitajana Tampereen kaupungin tehostetun palveluasumisen yksikössä Toukolassa.

Mitä on aivoterveys ja kuinka aivoterveys on osa työtäsi?

Aivoterveys on mielestäni olennainen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Aivoterveyttä on mahdollista edistää ja ylläpitää aivojen sopivalla haastamisella sekä riittävällä palautumisella ja unella, unohtamatta liikunnan, monipuolisen ravitsemuksen ja kulttuurihyvinvoinnin osa-alueita. Aivoterveyden huomioiminen työssäni näyttäytyy erityisesti monialaisena terveyden ylläpitämisenä, pitäen sisällään iäkkään fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset toimintakyvyn osa-alueet. Pidän tärkeänä kulttuuritoiminnan huomioimisen ja hyödyntämisen osana iäkkäiden terveyden ylläpitoa.

Miten näkemyksesi aivoterveydestä on muuttunut Aivoterveyden edistäminen -koulutuksen aikana?

Koulutuksen aikana näkemykseni aivoterveyden käsitteestä monipuolistui. Myös työikäisen on tärkeää tehdä aivoterveyttä vaalivia valintoja; aivoterveyttä edistävät valinnat parantavat aivoterveyttä ja elämälaatua olennaisesti kaiken ikäisillä. Tähän liittyen myös iäkkäiden toimintaa kannattaa pyrkiä tukemaan aivoterveyttä edistävään suuntaan, sillä on elämänlaatua parantava merkitys. Sain koulutuksen kautta paljon hyödyllistä tietoa aivoterveyttä edistävistä tekijöistä, työskentelymenetelmistä ja arviointityökaluista.

Miten osaamisesi aivoterveyden asiantuntijana kehittyi koulutuksen aikana?

Opin havainnoimaan aivoterveyttä edistäviä ja heikentäviä tekijöitä, sekä ohjaamaan ja sisällyttämään aivoterveyttä edistäviä ja kuntouttavia asioita osaksi hoitotyötä. Tietotaitoni aivoterveyttä uhkaavien sairauksien saralla vahvistui. Lisäksi opin arvioimaan asiakkaiden elämänlaatua erilaisten mittareiden avulla. Koulutuksen aikana moniammatillisen hoidon ja arvioinnin merkitys osana ikääntyneen kokonaisvaltaista hoitoa korostui.

Miten aiot jatkossa viedä eteenpäin aivoterveysasioita?

Tavoitteenani on jalkauttaa ikääntyneiden aivoterveyttä edistävää ja ylläpitävää toimintaa osaksi tehostetun palveluasumisen arkea. Tein erikoistumiskoulutukseen liittyvän kehittämistehtävän aiheesta "Kulttuuritoiminnan avulla iloa ja virkeyttä ikääntyneiden arkeen - aivoterveyden edistäminen tehostetussa palveluasumisessa", jossa korostui ikääntyneiden osallisuuden vahvistaminen ja yhteisöllisyyden merkitys aivoterveyttä edistävänä tekijänä.

Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä parantavat yksilöllisen toimintakyvyn arvioinnin ja mieltymysten huomioinnin lisäksi yhteisökokoukset, joita on tarkoitus ottaa alkuvuodesta osaksi ryhmäkodin kuukausittaista toimintaa. Yhteisökokouksissa on tarkoitus mahdollistaa paremmin ikääntyneiden osallisuus ryhmäkodin arkeen, ja suunnitella yhteisesti mm. juhlapyhiä ja merkkipäiviä, sekä pienempiä asioita kuten leivonta-, kauneudenhoito- ja musiikkihetkien sisältöä ikääntyneiden toiveita kuunnellen.

Teksti: Katja Hautsalo
Kuva: Sarah Eerikinharju