Hyppää pääsisältöön

Elina Aarno-Kaisti: "Tavoitteenani on nostaa työyhteisössä aikaisempaa enemmän esille aivoterveysasioita"

Julkaistu 2.2.2021
,
päivitetty 10.2.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Elina Aarno-Kaistin omassa työssä lasten parissa aivoterveys tarkoittaa ennen kaikkea lasten aivokehityksen tukemista.

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Elina Aarno-Kaisti, toimintaterapeutti ja työskentelen lasten toimintaterapian parissa Sastamalan perusterveydenhuollossa. Tosin tällä hetkellä olen vanheimpainvapaalla.

Mitä on aivoterveys ja kuinka aivoterveys on osa työtäsi?

Aivoterveys on lyhyesti kerrottuna aivojen hyvinvointia. Omassa työssäni lasten parissa se on aivokehityksen tukemista, aivoterveys on perusta lasten toimintakyvylle ja hyvälle arjelle.

Miten näkemyksesi aivoterveydestä on muuttunut Aivoterveyden edistäminen -koulutuksen aikana?

Näkemykseni on muuttunut, ainakin laajentunut kovasti. Perustietojen kuten liikunnan ja ravinnon merkityksen ymmärryksen lisäksi on tullut paljon uutta ja syventävää tietoa. Kulttuurin vaikutukset aivoterveyteen on ollut itselleni uudempi osa-alue, aikaisemmin olen ajatellut sitä harrastamisen kautta, en niinkään aivoterveyden näkökulmasta.

Miten osaamisesi aivoterveyden asiantuntijana kehittyi koulutuksen aikana?

Vanhat jo unohtuneet tiedot palautuivat mieleen ja osaamiseni monipuolistui. Sain paljon uutta tietoa ja vahvistusta aivoterveyteen vaikuttavista asioista. Aivojen kehitykseen liittyvät asiat olivat erityisen tärkeitä minulle, työstimme lapsuuden ja nuoruuden aivoterveyttä yhtenä koulutuksen tehtävänä pienryhmässä viime keväänä.

Miten aiot jatkossa viedä eteenpäin aivoterveysasioita?

Tavoitteenani on nostaa työyhteisössä aikaisempaa enemmän esille aivoterveysasioita. Organisaatiossamme oli kaksi muutakin työntekijää, jotka suorittivat saman koulutuksen muissa ammattikorkeakouluissa, ja heidän kanssaan on hyvä yhdessä viedä eteenpäin näitä asioita. Omassa työssäni toimintaterapeuttina aion hyödyntää kulttuuria aikaisempaa enemmän ja pystyn jatkossa huomioimaan aivoterveyttä laaja-alaisesti työssäni.

Teksti: Katja Hautsalo
Kuva: Eeva Hituri