NÄTY

Tampereen yliopisto on Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohella toinen yliopistotasoista näyttelijäkoulutusta ja näyttelijäntaiteen tutkimusta harjoittava korkeakoulu Suomessa.

HSKULT20160814 Nayttelija Laura Rama_0016

Nätyllä toimii viisivuotinen näyttelijäntaiteen koulutus, jonka sisäänotto on joka toinen tai kolmas vuosi. Nätyllä tehdään myös monipuolista ja monitieteistä tutkimusta, jossa taiteellinen tutkimus asettuu vuorovaikutukseen muiden tieteiden kanssa. Lisäksi Näty järjestää koulutukseen kuuluvia esityksiä ja yliopistoyhteisön toimintaan liittyviä tapahtumia. Näty tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisten teattereiden sekä muiden teatterin toimijoiden ja organisaatioiden kanssa.

Nätyn opetuksessa painottuvat näyttelijän itsenäinen ajattelu, moniaistisuus, monipuolinen, kansainvälisesti suuntautunut ammatillinen asiantuntemus sekä kyky synnyttää ja kehittää työtä erilaisissa konteksteissa. Päämääränä on taiteellisesti ja ammatillisesti osaava, monipuolinen, omaa työtään arvostava ja sitä yhteiskunnallisesti perustelemaan kykenevä taiteilija.

Sijainti informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa ja yhteiskunnallisesti painottuneessa monialayliopistossa tarjoaa tutkinto-ohjelman opiskelijoille ainutkertaisen oppimisympäristön, ja yhteisopiskelu muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa muodostaa osan näyttelijänkoulutusta. Uusi Tampereen yliopisto laajentaa yhteistyötä entisestään monipuolistaen näin oppimisympäristöä ja vahvistaen tutkinto-ohjelman yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kansainvälinen yhteistyö

Tulevaisuuden näyttelijä on erilaisissa kulttuureissa ja ympäristöissä toimimaan kykenevä maailmankansalainen, ja kansainvälisyyden merkitystä painotetaan kaikessa Nätyn toiminnassa. Tutkinto-ohjelma järjestää kansainvälistymisopintoja, kansainvälistä opetusta, opiskelijavaihtoa ja muuta yhteistyötä niin kandidaatti- kuin maisteritasolla. Lisäksi opiskelijoita rohkaistaan toteuttamaan omia kansainvälisiä projekteja ja tuetaan osallistumisessa kansainvälisiin tapahtumiin kuten festivaaleille.

Näty on mukana useissa kansainvälisissä verkostoissa ja hankkeissa. Tärkeimmän kansainvälisen yhteistyökumppanin muodostaa pohjoismaisten ja Baltian teatterikoulujen Norteas-verkosto, jonka kanssa järjestetään vuosittain opiskelija-, opettaja- ja opetusvaihtoa. Näty tekee kansainvälistä yhteistyötä myös tutkimuksen puolella.

Coventryn yliopiston kanssa Näty on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2015, jolloin käynnistyi etäläsnäoloa esittävien taiteiden koulutuksessa tutkiva tutkimus- ja opetushanke Telepresence in Performance Training and the Performing Arts. Hankkeen ensimmäinen osa Corionalus Online voitti Philadelphiassa joulukuussa 2016 järjestetyn Reimagine Education -kilpailun ensimmäisen palkinnon Arts and Humanities -sarjassa.

Historia

Tampereen yliopiston ensimmäinen, kaksi ja puoli vuotta kestänyt ammattinäyttelijäkurssi aloitti toimintansa vuoden 1967 alussa yliopistoon jo vuonna 1960 perustetun Draamastudion aloitteesta. Kaikkiaan 23 oppilasta pääsi lopulta Suomen moderneimmalle näyttämölle, Tampereen yliopiston uuden lisärakennuksen Teatterimonttuun Matti Tapion johdolla.

Tilat

Teatterityön tutkinto-ohjelman tilat sijaitsevat Tampereen yliopiston keskustakampuksella. Teatterimonttu on black box -tyyppinen teatterisali, joka toimii Nätyn opetuksen ja tutkimuksen pääasiallisena harjoitus- ja näyttämötilana. Teatterimonttu sijaitsee keskustakampuksen Päätalo-rakennuksen D-siivessä.

Teatterimontun lisäksi Nätyllä on käytössään kaksi harjoitussalia, laulu- ja puheopetustilat, äänistudio, ompelimo, puvusto sekä verstastilat. Nätyn hallinnoimia tiloja vuokrataan myös ulkopuolisten toimijoiden käyttöön opetusohjelman niin salliessa.

Alla olevasta linkistä löydät Teatterimontun pohjapiirrustukset, leikkaukset ja tekniikkalistauksen / pdf, dwg, skp, xlsx

Teatterimontun tekniset tiedot

Yhteystiedot

Kalevantie 4, D-osa
33100 Tampere

naty@tuni.fi

+358 (0) 40 1901 522

Teatterimonttu

Tampereen yliopiston päärakennus, Kalevantie 4, D-osa.
Teatteritilaan pääsee sekä portaita pitkin että hissillä.

Teatterimontun sijainti kampuksella 

Lippuvaraukset ma-pe klo 10-15

puh. 050 3951 197 tai teatteri@tuni.fi

Ennakkoon varatut liput on lunastettava Teatterimontun aulassa sijaitsevasta lipunmyynnistä viimeistään 30 minuuttia ennen esityksen alkua. Mikäli esityksen liput ovat loppuun varattuja, myymme lunastamattomat liput eteenpäin jonossa oleville.

Huom! Hygieniasyistä lippuja voi lunastaa ainoastaan maksukorteilla. Käteismaksu ei ole toistaiseksi käytössä.

Teatterimontun ulko-ovi avataan tuntia ennen esityksen alkua.

Nätyn opiskelijoiden keikkavälitys toimii osoitteessa booking.naty@gmail.com

Teatterityön tutkinto-ohjelman keskeiset yhteistyökumppanit

Yhteiseen opetukseen ja taiteelliseen toimintaan liittyvä yhteistyö

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen Työväen Teatteri
Tampereen Teatteri

Asiantuntijayhteistyö ja -jäsenyydet

Teatterin tiedotuskeskus TINFO
Tampereen Teatterikesä
Teatterintutkimuksen seura TeaTS ry
Suomen Näyttelijäliitto ry

Ammattiteatteriharjoitteluyhteistyö

Suomen teatterit ry:n jäsenteatterit
Teatterikeskus ry:n jäsenteatterit

Kansainväliset tutkimus- ja koulutusverkostot

International Federation for Theatre Research
International Platform for Performer Training

Erasmus-yhteistyö

KASK Conservatory, University College Gent, Gent

University of Music and Performing Arts Graz
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (KUG), Graz

Erasmus+-yhteistyö

University of Education, Winneba (UEW), Ghana

Norteas-yhteistyöverkostoon liittyvä opiskelija- ja opettajavaihto, yhteinen opetus, yhteiset festivaalit ja seminaarit

The Danish National School of Performing Arts
Den Danske Scenekunstskole, Kööpenhamina, Odense ja Aarhus

The Estonian Academy of Music and Theatre
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, Tallinna

University of Tartu, Viljandi Culture Academy, Performing Arts Department
Tartu Ülikool Viljandi Kultuuriakadeemia, Viljandi

The National Theatre School of Greenland
Nunatta Isiginnaartitsisarfia, Nuuk

Iceland University of the Arts, Department of Performing Arts
Listaháskóli Íslands, Reykjavik

Latvian Academy of Culture
Latvijas Kulturas akademija, Riika

Lithuanian Academy of Music and Theatre
Lietuvos Muzikos Ir Teatro Akademija, Vilna

Norwegian Theatre Academy, Østfold University College
Hogskolen i Østfold, Fredrikstad

Oslo National Academy of the Arts
Kunsthøgskolen i Oslo, Oslo

HINT
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer

Stockholm University of the Arts
Stockholms dramatiska högskola, Stockholms Konstnärliga Högskola – SKH, Stockholm

Luleå University of Technology
Teaterhögskolan i Luleå, Luleå

Malmö Theatre Academy
Teaterhögskolan i Malmö, Malmö

The Academy of Music and Drama, University of Gothenburg
Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, Göteborg