Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopisto Seinäjoella

Tampereen yliopisto
SijaintiKampusranta 9 C, 2. krs., 60320 Seinäjoki

Tervetuloa Seinäjoelle!

Tampereen yliopisto aloitti toimintansa Seinäjoella vuonna 1981, eli 40 vuotta sitten. Lähtökohtana oli täydennyskoulutus ja avoin korkeakouluopetus. Sittemmin Tampereen yliopiston toiminta Seinäjoella on laajentunut ja monipuolistunut merkittävästi. Nykyään Seinäjoella on yhteensä kuuden tiedekunnan tutkimus- tai koulutustoimintaa sekä avointa yliopisto-opetusta.

Seinäjoen toiminta keskittyy neljään osaamisalaan: kestävät ruokaratkaisut, älykäs teknologia, hyvinvointi ja luovuus, sekä yrittäjyys ja kasvu. Seinäjoen yliopistokeskuksen verkostomainen toimintatapa antaa hyvän pohjan edistää vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa. Toiminnassa painottuvat alueen kannalta relevantin tutkimus- ja kehittämistoiminnan, jatkuvan oppimisen palveluiden sekä taiteellisen toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen ja siihen liittyvän osaamisen monipuolistaminen.

Tampereen yliopisto Seinäjoella:

  • Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan harjoittamalla lääkärikoulutuksella on merkittävä rooli erityisesti osana Seinäjoen keskussairaalan ja sopimuksen mukaisten opetusterveyskeskusten toimintaa. Iso merkitys on myös verrattain laajalla, monialaisella lääketieteellisellä tutkimustoiminnalla.
  • Johtamisen ja talouden tiedekunta tukee Etelä-Pohjanmaan kehitystä tutkimalla ja kehittämällä mm. osaamisperustaisen alue- ja kaupunkikehittämisen sisältöjä ja prosesseja.
  • Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta edistää tutkimuksen ja koulutuksen avulla digitalisaation hyödyntämistä teollisuudessa ja palveluissa. Seinäjoella toteutetaan digitaalisen valmistuksen diplomi-insinöörikoulusta.
  • Rakennetun ympäristön tiedekunta kehittää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä rakentamisen, arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun ratkaisuja Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaalla.
  • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta lisää tutkimuksen ja koulutuksen avulla erityisesti hyvinvointipalveluiden tuottamiseen liittyvää osaamista. Työssä painotetaan mm. lasten- ja perheiden hyvinvointia sekä sosiaalipalvelujen vaikuttavuutta. Sosiaalityön maisteriohjelma käynnistyi Seinäjoella syksyllä 2021.
  • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta on aloittanut tietotekniikan kurssien tarjoamisen syksyllä yhteistyössä FITech-verkostoyliopiston kanssa. Tietotekniikan tutkintokoulutus käynnistyy Seinäjoella 2022.
  • Seinäjoen yliopistokeskuksen palveluyksikkö (TAU) koordinoi yliopistokeskuksen toimintaa ja edistää Seinäjoella sijaitsevien yliopistoyksikköjen yhteistyötä ja vuorovaikutusta alueella.

Koko henkilöstön yhteystiedot löydät Yhteystiedot -välilehdeltä.