Hyppää pääsisältöön

Digitaalinen tiekartta Seinäjoen yliopistokeskuksessa

Tampereen yliopisto
Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
Jatkuva oppiminen, Projektit ja kehittäminen
Projektin kesto1.5.2021–30.4.2022
Henkilö katselee tietokoneen ruutua

Seinäjoen Yliopistokeskuksen käyttöön laaditaan digitaalisen kehittämisen tiekartta, jossa määritellään tarkoituksenmukainen yhteistyöverkosto ja stepit digitaalisten ympäristöjen kehittämistyölle. 

Akke-rahoituksen logo Etelä-Pohjanmaan liitto

Tausta

Seinäjoen yliopistokeskuksessa kartoitetaan digitaalisen toimintaympäristön nykytilaa ja sen kehittämistarpeita muutamalle lähivuodelle. Selvitystyö ja  sen pohjalta laadittava digitaalisen kehittämisen tiekartta palvelevat  kahta kohderyhmää.  Koulutuksenjärjestäjille kehitetään uusia toimintatapoja koulutusyhteistyöhön, hallinnollisiin käytänteisiin ja TKI-toimintaan digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. Yrityksille tarjotaan TKI-yhteistyötä ja muutostilanteissa liiketoimintaa edistävien uusien toimintatapojen hyödyntämistä.

Tavoite ja tehtävät

Digitaalisen tiekartan laatimiseksi 

  • kootaan tietoa olemassa olevista digitaalisista palveluista asiakas- ja toimijanäkökulmasta,
  • kartoitetaan uusia työkaluja koulutuksen toteuttamiseen etänä ja hybridinä
  • etsitään mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnan edistämiseen digiympäristöissä.

Ratkaisut voivat olla esim. etäyhteyksiin perustuvia esittely- ja testausympäristöjä, joita hyödynnetään yhteiskäyttöisesti alueella toimivien koulutusorganisaatioiden kanssa.

Taustaselvitysten pohjalta luodaan strategia, jolla olemassa olevia palveluita kehitetään edistämään alueen koulutuspalveluiden saatavuutta ja vahvistetaan yritysten muutosjoustavuutta koronan esiin nostamien haasteiden ja mahdollisuuksien myötä.

Vaikuttavuus

Digitallisen kartan kehittämistyön lyhyen välin vaikutuksia ovat digitaalisiin oppimisympäristöihin ja etäopiskelua tukeviin vuorovaikutuskanaviin liittyvän alueellisen yhteistyön nostaminen keskusteluun. Jatkossa alueelle suunnitellaan ja tuotetaan koulutuksia tarvelähtöisesti verkostojen yhteistyönä. Koulutukset toteutetaan enenevässä määrin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, tuoden koulutusta emoyliopistoista ja kansainvälisistä verkostoista etäyhteyksin.

Pidemmällä aikavälillä tulokset näkyvät suunnitelmallisena digi-infrastruktuurin hyödyntämisenä ja kehittämisenä, investointeina yhteiskäyttöisiin digitaalisiin oppimisympäristöihin ja koulutusyhteistyönä.  Jo olemassa olevien palveluiden tueksi syntyy uusia avauksia, jotka mahdollistavat alueen työntekijöille osaamisvajeisiin vastaamisen ja pidemmällä aikavälillä myös yrityskentällä on mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia työympäristöjä oman liiketoimintansa uudistamiseen, myyntiin ja markkinointiin. Työstettävän tiekartan on siten pidemmällä aikavälillä tarkoitus vahvistaa Etelä-Pohjanmaan houkuttelevuutta ja kilpailukykyä nykyaikaisilla ja saavutettavilla koulutus- ja TKI-palveluilla, joita tuetaan suunnitelmallisen digitaalisen kehittämisen avulla.

Rahoituslähde

Hanke saa Etelä-Pohjanmaanliiton myöntämää AKKE-rahoitusta.

Koordinoiva organisaatio

Seinäjoen yliopistokeskus

Yhteyshenkilöt