Hyppää pääsisältöön

Konetekniikan DI-ohjelma, Seinäjoki

Tampereen yliopisto

Opiskele autonomisen tuotannon ja robotiikan huippuosaajaksi Seinäjoella.

Työn ohessa joustavasti opiskelemalla valmistut konetekniikan diplomi-insinööriksi. Koulutus käynnistyy syksyllä 2024 ja opetus toteutetaan pääosin ilta-aikoina ja viikonloppuisin Seinäjoella.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Seinäjoki

Konetekniikka on laaja-alainen ja jatkuvasti kehittyvä soveltava tieteenala, joka tuo ratkaisuja nykyajan haasteisiin. Se hyödyntää ohjelmistopohjaisia laskenta- ja suunnittelutyökaluja, automaatiota sekä erilaisia tuotanto- ja valmistustekniikoita.

Digitalisaatioon ja datan hyödyntämiseen pohjautuvat älykkäät ja autonomiset tuotantojärjestelmät lisäävät teollisuuden kilpailukykyä ja työpaikkoja. Teollisuudessa korostuu vaatimus yhä paremmasta laadusta ja tehokkuudesta. Prosessien ja toimintojen automatisoinnilla ja digitalisoinnilla voidaan vastata näihin tiukentuviin vaatimuksiin.

Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa tulet tutustumaan tuotannossa käytettäviin konejärjestelmiin, robotiikkaan ja tuotantoautomaatioon, sekä opit näihin liittyvistä yleisistä ja tarkentavista suunnitteluperiaatteista.Syvennät osaamistasi järjestelmäsuunnittelusta vahvalla ohjelmointiosaamisella sekä ymmärryksellä mekatronisten laitteiden suunnitteluun liittyvistä turvallisuus- ja käytettävyysvaatimuksista ja lainsäädännöstä.
 

Saat erinomaiset valmiudet urallesi

Tutkinnon suoritettuasi tunnet yleisimmät ja uusimmat tuotantojärjestelmässä käytettävät robotiikan teknologiat, automaatiolaitteet sekä näille soveltuvat ohjelmistot ja osaa valita oikeat laitteet tuotantolinjan rakentamiseen. Osaat suunnitella automatisointia tukevia tuotteita. Opit ottamaan käyttöön nykyaikaisen digitaalisen valmistusohjelmiston tuotantolinjan suunnitteluun, simulointiin ja käyttöönottoon tiettyä tehtävää varten ja ymmärrät tuotantolinjan ohjausjärjestelmien periaatteet, turvallisuuden ja tuotantoautomaation komponenttien perusteet. Tämän lisäksi ymmärrät digitaalisen tuotannon suunnittelun, optimoinnin ja ohjauksen periaatteet sekä diskreettien osien valmistukseen soveltuvien tuotantoautomaatiojärjestelmien suunnittelun.

Tutkinto-ohjelma tekee laaja-alaisesti yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan alueen teollisuuden ja elinkeinoelämän kanssa.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa opiskelu tähtää tieteellisen tiedon soveltamiseen, oman alan asiantuntijuuteen sekä työelämävalmiuksiin erilaisissa työtehtävissä myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tampereen yliopistosta valmistuneilla on erittäin hyvät valmiudet työllistyä ja luoda uraa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.