Hyppää pääsisältöön

Ohjelmisto-osaamista joustavasti työelämään - koulutuspilotti Etelä-Pohjanmaalla

Tampereen yliopisto
1.3.2023–31.12.2024
KärkialueTekniikka

Ohjelmisto-osaamista joustavasti työelämään -hankkeen tavoitteena on kasvattaa ohjelmistoalan osaamista Etelä-Pohjanmaalla sekä vastata osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen.

Mallilla täytetään alueen koulutus- ja osaamispalvelujärjestelmän katveaukkoja ohjelmisto- ja ITC-alalla. Hankkeessa luodaan työelämälähtöinen ohjelmisto-osaamisen kasvattamiseen tähtäävä malli ja verkosto, joka rakentuu Tampereen yliopiston tuottamasta jatkuvan oppimisen verkkopohjaisesta koulutustarjonnasta, tiiviistä työelämäyhteyksistä alueen yrityselämään, opintoja tukevasta paikallisesta lähi- ja vertaistuesta sekä opintoneuvonnasta ja ohjauksesta. Kokonaisuus mahdollistuu yhteistyöllä sekä opiskelijahankinnalla työelämästä ja sen ulkopuolelta laajoja verkostoja hyödyntäen.

Tavoitteena on löytää täydennyskoulutukseen ohjelmisto- tai sitä soveltavalla alalla jo olevia, siellä olleita ja alalle pyrkiviä osaamistason nostamisesta kiinnostuneita henkilöitä.

Tavoite ja tehtävät

Ohjelmisto-osaamisen tarpeet kasvavat koko ajan ja ne koskevat eri ammattiryhmiä. Samaan aikaan kun Etelä-Pohjanmaalla ohjelmistoyritysten kanta kasvaa ja laajenee, kasvavat digitalisaation osaamistarpeet myös muilla aloilla. Etelä-Pohjanmaa on esimerkki maakunnasta, jossa on kasvava määrä ohjelmistoalan yrityksiä, mutta erittäin laaja joukko yrityksiä, jotka hyödyntävät tietotekniikkaa niiden tuotteissa ja/tai valmistusprosesseissa. Myös julkiset toimijat tarvitsevat tietotekniikkaosaamista esimerkiksi modernien ja saavutettavien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa ohjelmistoalan osaamista Etelä-Pohjanmaalla sekä vastata osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen. Hankkeessa luodaan työelämälähtöinen ohjelmisto-osaamisen kasvattamisen toimintamalli, jolla täytetään ohjelmistoalan koulutuksen katveaukkoa jatkuvan oppimisen verkkopohjaisella tarjonnalla, tiiviillä työelämäyhteyksillä alueen yrityselämään, paikallisen lähi- ja vertaistuen tarjonnalla opintoihin sekä opintoneuvonnalla ja ohjauksella. Mallilla täytetään nykyisen koulutus- ja osaamispalvelujärjestelmän katveaukkoja ohjelmisto- ja ITC-alalla Etelä-Pohjanmaalla ja siten vastataan alan tarpeisiin ja erityisesti korkeatason osaamistason nousuun.

Verkkopohjaisten opintojen toteuttamisesta vastaa Tampereen yliopiston ITC-tiedekunta hankkeellaan ICT-alan osaajan syventävä koulutus tietointensiiviseen ohjelmisto-osaamiseen.
 

Vaikuttavuus

•    Opintokokonaisuuteen/opintojaksoille osallistuvien määrä: 30-40 työssä- tai työn ulkopuolella olevaa
•    Suoritetut opintopisteet: 350op
•    Ohjaukseen/opintoneuvontaan osallistuvat: 50-100
•    Lähiopetukseen/vertaistukiryhmään osallistuvat: 20-30

Hankkeen tuloksena on saatu ohjattua työelämässä ja työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä ITC-alan koulutukseen, jolla he ovat voineet parantaa työllistettävyyttään tai nostaa omaa tai yrityksen digitalisaatio-osaamisen tasoa. Yritykset ovat toiminnan seurauksena voineet rekrytoida uusia henkilöitä, jotka ovat osaamista päivittävän koulutuksen kautta lisänneet osaamistaan. Alueen ohjelmisto-osaamisen taso on kasvanut.

Hankkeen tuloksena on tiivistetty yhteistyötä alueen tietoverkko-, tietotekniikka, ja ohjelmisto-osaamista soveltavien yritysten kanssa, minkä tuloksena osaamistarpeisiin liittyvä ennakoiva yhteistyö on muuttunut joustavaksi ja pitkäjänteiseksi. Etelä-Pohjanmaan yrityksissä on enemmän tietoa ohjelmistoalan koulutusmahdollisuuksista Seinäjoella.

Hanke tulee vastaamaan DATOS-hankkeesta (Datalähtöisen ohjelmisto-osaamisen vahvistaminen työelämän ja yliopiston välisellä vuorovaikutuksella Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa) nouseviin koulutuksellisiin tarpeisiin. 

Rahoituslähde

Opetushallitus / Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Koordinoiva organisaatio

Seinäjoen yliopistokeskus

Yhteyshenkilöt