Hyppää pääsisältöön

Datalähtöisen ohjelmisto-osaamisen vahvistaminen työelämän ja yliopiston välisellä vuorovaikutuksella Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa -teknologiafoorumit ja -pilotit

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.9.2021–31.8.2023

DATOS -hankkeen tavoitteena on ratkaista, miten voidaan aktivoida yrityksiä ja muita organisaatioita Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa digitaalisten ja vihreän kasvun ratkaisujen käyttöönoton edistämisessä ja kasvattaa tietotekniikan alan korkean tason osaamista. Lisäksi tällä hankkeella haetaan ratkaisua koronapandemian yrityksille aiheuttamiin ongelmiin ja etsitään keinoja tukea yritysten toipumista esimeriksi ohjelmisto-osaamiseen, massadataan, pilvipalveluihin ja tekoälyyn liittyvän osaamisen edistämisellä. 

Hankkeen päätavoitteet ovat muodostaa verkostot yliopiston, yritysten, julkisten palveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, rakentaa laaja yhteistyöpohja yliopiston ja yritysten kanssa sekä tiivistää yhteistyötä Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan välillä digitalisaation edistämiseksi. Erityisesti pk-yritykset pyritään saamaan mukaan yhteistyöverkostoihin hyödyntämään uutta osaamista. 

Hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. yritysyhteistyön kehittäminen, käytännön vuorovaikutus yritysten kanssa, teknologiafoorumien järjestäminen, teknologiapilottien koordinointi sekä koulutustarpeiden ennakointi. Lisäksi kiinnostuksen selvittäminen uusien oppimisteknologioiden pilotointiin yritysten osaamisen vahvistamiseksi kuuluvat hankkeeseen. Osaamisen siirtoon halutaan työelämäläheisyyttä, joka lisää myös erilaisten koulutusten kiinnostavuutta. Hankkeen puitteissa käynnistettävä sidosryhmä- ja yritysyhteistyöfoorumi luo tarvittavat edellytykset monipaikkaisen koulutuksen ja kehittämistyön vakiintumiselle.

Hankkeen olennaisimmat tulokset ovat uudenlainen toimintamalli yliopiston, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, koulutustarpeiden analyysi ja ennakointi yhteistyössä yritysten kanssa sekä teknologiafoorumit ja teknologiapilottien edistäminen. Koska hankkeen keskiössä on nimenomaan tietotekniikan ala, tarjoaa se laajat mahdollisuudet eri alojen, palveluiden ja yhteistyötahojen kanssa toimimiseen, sillä ohjelmisto-osaamisen kehittäminen läpi leikkaa yhteiskunnan tarpeita laajasti. Lisäksi digitaalisten ratkaisuiden käyttöönoton tukemisen myötä tuetaan vihreän talouden kasvua.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Euroopan unionin lippulogo Euroopan aluekehitysrahasto -tekstillä

Rahoituslähde

Pirkanmaan liitto

Yhteyshenkilöt

Asiantuntija, Pori: Jere Grönman
Asiantuntija, Pori: Mari Saarivirta
Asiantuntija, Seinäjoki: Mikko Auranen
Projektipäällikkö: Minna Haapakoski