Hyppää pääsisältöön

Teuvan, Isojoen ja Karijoen yritysten digitalisaatiotilanteen kartoittaminen ja toimenpide-ehdotukset ( TIK Digi )

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.3.2023–30.11.2023
KärkialueYhteiskunta, Tekniikka
KärkialueYrittäjyys ja uusi liiketoiminta,
Älykkäät koneet ja laitteet,
Oppiminen työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa,
Uusien teknologioiden hyödyntäminen

Viime vuosina toteutettujen selvitysten perusteella ne yritykset, jotka ovat Etelä-Pohjanmaalla kasvaneet, ovat panostaneet digitalisaation tason nostoon. Edelleen selvitysten perusteella voidaan havaita, että Etelä-Pohjanmaalla Suupohjassa digitalisaatioon orientoituminen on heikointa.Mainittujen tutkimusten ja selvitysten mukaan nimenomaan pienissä maaseudulla sijaitsevissa yrityksissä digitalisaation tason nosto olisi olennaista niin kasvun kuin yritysten elinkelpoisuudenkin kannalta.

Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Isojoen, Karijoen ja Teuvan elinkeinoasiamiesten aloitteesta heidän sekä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen ja Seinäjoen yliopistokeskuksen edustajien kanssa.

Kamu-tki sivusto tarjoaa vapaasti käytettäviä ideoita liiketoiminnan kehittämiseen.Kamu-tki sivusto tarjoaa vapaasti käytettäviä ideoita liiketoiminnan kehittämiseen.

Tausta

Hankkeessa selvitetään haastattelujen avulla kohdekuntien yritysten yleisiä digivalmiuksia. Kerättävän aineiston perusteella saadaan yleiskuva kuntien alueella toimivien yritysten digitalisaation valmiuksista ja kyvystä hyödyntää eri teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia. Haastatteluissa pyritään myös saamaan esiin erityisesti yrityskohtaisia digitalisaation tarpeita ja mahdollisuuksia.

 

Tavoite ja tehtävät

Seinäjoen yliopistokeskuksella on käynnissä Tampereen yliopiston toteuttama DATOS-hanke, jossa keskitytään Etelä-Pohjanmaan alueen yritysten ohjelmistoalan osaamistarpeiden kartoitukseen ja tiedonjakoon ohjelmistoalan ympärillä sijoittuviin teemoihin liittyen:

  • Selvitetään eri keinoja saada tietoa yritysten osaamisen tarpeista sekä aktivoidaan yrityksiä antamaan tietoa tämän hetken osaamistarpeista sekä näkemyksiä tulevaisuuden tarpeista
  • Koordinoidaan yritysten kanssa yhteisiä teknologiapilotteja ja teknologiafoorumeita. Hankkeessa selvitetään yritysten tarpeita ja valmiuksia erilaisiin digitaalisiin ratkaisuihin ja osaamisen vahvistamiseen.

DATOS-hankkeen tavoitteet ja toteutus sivuavat Isojoen kunnanhallituksen hyväksymän aloitteen sisältöä, mutta DATOS-hankkeen puitteissa ei päästä siihen tarkkuuteen, jota tämä hanke mahdollistaa. DATOS-hankkeen ja tämän hankkeen synergia on kuitenkin ilmeinen ja kerättävän tiedon ja kokemusten vaihtaminen hyödyntää molempia.

Vaikuttavuus

Hankkeen tuotoksena syntyy kaksi raporttia. Ensimmäinen kuvaa kohdekuntien yritysten digitalisaation yleistä tasoa ja sen tuomia mahdollisuuksia yrityksille. Toiseksi, hankkeessa haastatellut yritykset ryhmitellään digitalisaation asteen ja yrityskohtaisten tarpeiden perusteella ja niille laaditaan ryhmäkohtaisia jatkotoimenpide-ehdotuksia, jotka raportoidaan.

Rahoituslähde

Etelä-Pohjanmaan Liitto ( AKKE funding )

Yhteistyötahot

Teuvan Yrittäjät, Teuvan Kunta, Isojoen Yrittäjät. Isojoen Kunta, Karijoen Yrittäjät, Karijoen Kunta

Isojoen After Work Digi-illassa AI kinnostusta ja mukavasti osallistujia

Pöydällä puhelin, tabletti, silmälasit, tietokone, salkku ja kuulokkeet

 

Isojoen/ Karijoen yhteisessä Digi-illassa torstaina 10.8.23 oli mukavasti osallistujia paikalla niin Isojoelta kuin Karijoelta, yhteensä 15 henkilöä.

Tekoäly- tohtori Jussi Raskun esitys saattoi olla yksi illan kiinnostavimpia aiheita ja Jussi pitikin esimerkki -esityksiä iltamyöhälle eli tilaisuus venyi lähemmäs klo 22.30 ajankohtaan asti. Tekoälyn käyttö yritystoiminnnan apuna oli siis erittäin kiinnostava aihe. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin syksyn toimien parissa !  

 

Uutisia, Case sparraus liikkeelle

1. Case sparraus eli Karijoen Health Tech etenee...

Kuvituskuva: Nainen käyttää Break Pro -ohjelmaa

Yityksen sparraus saatiin liikkeelle. Terveysteknologian digitalisation professori Mark Van Gils oli sparraajana nuortelle alkuvaiheeen yritykselle.