Avoimen yliopiston väyläopinnot

Tampereen yliopiston avoimen yliopiston väyläopinnot

Opiskelijoita voidaan hakukohteesta riippuen valita avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella ilman valintakoetta. Avoimien tai erillisten opintojen perusteella hakevilta edellytettyjen opintosuoritusten määrä on määritelty tutkinto-ohjelmien valintaperusteissa. Huomaathan, että kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei ole valintaa avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella. 

Hakeminen väyläopintoihin tapahtuu normaalin avoimen yliopiston hakumenettelyn kautta. Perehdy tutkinto-ohjelmien valintaperusteisiin, joista käy ilmi mitkä tutkinto-ohjelmat käyttävät avoimen väylää valintamenettelynä.

Tekniikan alan väylät

Väyläopinnot on tarkoitettu tekniikan alan tutkinto-opiskelijoiksi haluaville ilman pohjakoulutusvaatimuksia (poikkeuksena tekniikan alan maisteriväylät). Väyläopinnot mittaavat opiskelukykyä ja motivaatiota tutkinnon suorittamiseen. Väylän suorittamisen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Tekniikan alan väylien kautta tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan haluavia hakijoita. Muiden kuin koulusivistyksensä suomen kielellä saaneiden hakijoiden on osoitettava suomen kielen taitonsa hakeutuessaan tutkinto-opiskelijaksi.

Tekniikan alalla on tarjolla lyhyt väylä (20 op), pitkä väylä (40 op) sekä tekniikan maisteriväylät (20-30 op) soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Lisäksi jo päättyneen 100 op:n arkkitehtuurin väylän siirtymäaika on aiemmin väylällä opiskelleille vuoden 2020 loppuun asti. Arkkitehtuuriväylän nimetyt opintojaksot (yht. 100 op) on suoritettava vähintään painotetulla keskiarvolla 4,0/5.

Hakuajat tekniikan alan väylille ovat:

Lyhyt väylä, 20 op:

Hakuaika kevään 2020 lyhyelle väylälle on 11.11. - 24.11.2019. Opinnot suoritetaan kevään 2020 aikana. Lyhyen väylän opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon (ei kuitenkaan suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan). Lue lisää lyhyestä väylästä.

Pitkä väylä, 40 op:

Lukuvuonna 2019-2020 hakuaika on 5.8.2019 alkaen. Väylän opintojaksoille haetaan periodi kerrallaan. Elokuun hakuaikana on mahdollista hakea syksyn 2019 opintoihin. Pitkän väylän opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon (ei kuitenkaan suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan). Lue lisää pitkästä väylästä.

Tekniikan maisteriväylät (DI-väylät):

Hakuaika lukuvuoden 2019-2020 väyläopintoihin oli 17.6. - 7.7.2019. Tekniikan maisteriväylälle ja sen kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta. Tekniikan maisteriväylän suoritettuaan voi hakeutua suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan eli ylempään korkeakoulututkintoon. Lukuvuonna 2019-2020 tarjolla ovat seuraavat maisteriväylät:

Englanninkieliset väyläopinnot:

Hakuaika lukuvuoden 2019-2020 englanninkielisiin tekniikan alan väyläopintoihin oli 17.6. - 7.7.2019. Lue lisää englanninkielisistä väyläopinnoista.

Väylältä tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

Haku tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu keväisin sähköisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa.

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta diplomi-insinöörikoulutukseen Tampereen yliopistossa. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista, eivätkä ne siten voi olla pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Kaikkien tekniikan alan väylien keskiarvo on opintopisteillä painotettu opintojaksojen arvosanojen pyöristämätön keskiarvo. Lue lisää avoimen väylän hausta.