Child and sunshine
Tutkimusryhmä

NEDIS Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimus

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus

NEDIS-ryhmä tutkii muun muassa lasten ja nuorten terveyttä, oppimisen ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä sosioekonomisia terveys- ja hyvinvointieroja. Tutkimuksellinen lähestymistapamme on ensisijaisesti sosiaaliepidemiologinen. Tutkimuksemme perustuvat pääasiassa isoihin kvantitatiivisiin aineistoihin, mutta käytämme myös kvalitatiivisia aineistoja.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimuskohteitamme ovat:

  • kouluikäisten lasten ja nuorten terveys ja terveystottumukset
  • oppimisen ja terveyden väliset yhteydet
  • sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot ja niiden syntymekanismit
  • lasten ja nuorten palvelujärjestelmät, erityisesti kouluterveydenhuolto sekä muu hyvinvoinnin ja oppimisen tuki koulussa
  • tupakkapolitiikka, erityisesti lapsiin ja nuoriin liittyvä.

Tuotamme kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaniemme kanssa korkeatasoisia tieteellisiä julkaisuja yllä mainituilta aihealueilta ja osallistumme tieteelliseen keskusteluun. Tuotamme raportteja ja suosituksia terveyden edistämistä koskevan päätöksenteon tueksi.

Tutkijakoulutus on osa toimintaamme.

Yhteyshenkilö(t)

Hankkeitamme