NEDIS Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimus

NEDIS-ryhmä tutkii muun muassa lasten ja nuorten terveyttä, oppimisen ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä sosioekonomisia terveys- ja hyvinvointieroja. Tutkimuksellinen lähestymistapamme on ensisijaisesti sosiaaliepidemiologinen. Tutkimuksemme perustuvat pääasiassa isoihin kvantitatiivisiin aineistoihin, mutta käytämme myös kvalitatiivisia aineistoja.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimuskohteitamme ovat:

  • kouluikäisten lasten ja nuorten terveys ja terveystottumukset
  • oppimisen ja terveyden väliset yhteydet
  • sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot ja niiden syntymekanismit
  • lasten ja nuorten palvelujärjestelmät, erityisesti kouluterveydenhuolto sekä muu hyvinvoinnin ja oppimisen tuki koulussa
  • tupakkapolitiikka, erityisesti lapsiin ja nuoriin liittyvä.

Tuotamme kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaniemme kanssa korkeatasoisia tieteellisiä julkaisuja yllä mainituilta aihealueilta ja osallistumme tieteelliseen keskusteluun. Tuotamme raportteja ja suosituksia terveyden edistämistä koskevan päätöksenteon tueksi.

Tutkijakoulutus on osa toimintaamme.

Hankkeitamme:

  • Nuorten terveystapatutkimus(NTTT) seuraa joka toinen vuosi vuodesta 1977 kyselyin nuorten terveystottumuksia, erityisesti tupakointia, alkoholin käyttöä ja uhkapelaamista.
  • MetLoFIN. Oppimisen, terveyden ja hyvinvoinnin kehittyminen yksilö-, koulu- ja kuntatasolla. Metropolialueen nuorten seuranta 7.luokalta toisen asteen loppuun. Mukana on oppimisen ja hyvinvoinnin tukeen liittyvät palvelut.
  • SILNE-R. Euroopan 7 maan yhteisprojekti tutkii nuorten tupakoinnin ehkäisyä koskevaa politiikkaa, erityisesti koulujen osalta.
  • Sosioekonomiset terveyserot ja niiden syntymekanismit teini-iästä aikuisuuteen. Tutkimus perustuu NTTTn kyselyaineistojen ja kansallisten rekisterien linkkauksiin.

Contact persons

Arja Rimpelä

Professori

arja.rimpela@tuni.fi

+358 50 569 8285

 

Pirjo Lindfors

Yliopistonlehtori

pirjo.lindfors@tuni.fi

+358 40 190 1688

 

Jaana Kinnunen

Tutkija

jaana.kinnunen@tuni.fi

+358 40 190 1667