Hyppää pääsisältöön

NEDIS - Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimus

Tampereen yliopisto
KärkialueTerveys, Yhteiskunta

NEDIS-ryhmä tutkii muun muassa lasten ja nuorten terveyttä, oppimisen ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä sosioekonomisia terveys- ja hyvinvointieroja. Tutkimuksellinen lähestymistapamme on ensisijaisesti sosiaaliepidemiologinen. Tutkimuksemme perustuvat pääasiassa isoihin kvantitatiivisiin aineistoihin, mutta käytämme myös kvalitatiivisia aineistoja.

Tutustu tutkimuskeskuksiin, joissa olemme mukana:

TamCAM - Tampere Center for Child, Adolescent and Maternal Health Research

Perla - Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimuskohteitamme ovat:

  • kouluikäisten lasten ja nuorten terveys ja terveystottumukset
  • oppimisen ja terveyden väliset yhteydet
  • koronapandemia ja koulut
  • sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot ja niiden syntymekanismit
  • lasten ja nuorten palvelujärjestelmät, erityisesti kouluterveydenhuolto sekä muu hyvinvoinnin ja oppimisen tuki koulussa
  • tupakkapolitiikka, erityisesti lapsiin ja nuoriin liittyvä.

Tuotamme kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaniemme kanssa korkeatasoisia tieteellisiä julkaisuja yllä mainituilta aihealueilta ja osallistumme tieteelliseen keskusteluun. Tuotamme raportteja ja suosituksia terveyden edistämistä koskevan päätöksenteon tueksi.

Tutkijakoulutus on osa toimintaamme.

Tutustu sivun lopussa projekteihimme

Ryhmän johtaja