Hyppää pääsisältöön

Pirjo Lindfors

yliopistonlehtori, terveystieteet
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitepirjo.lindfors [at] tuni.fi
puhelinnumero+358401901688

Oma esittely

Yliopistolehtori, YTT, Dosentti (terveyden edistäminen) 

Työtehtävät

Terveystiedon opintokokonaisuuden vastuuopettaja 

Laadullisten tutkimusmenetelmien vastuuopettaja kansanterveystieteen kandiopinnoissa  

Terveysviestinnän vastuuopettaja  

Tutkimuskohteet

Tällä hetkellä johdan Suomen Akatemian rahoittaman monitieteisen ja monimnetelmällisen konsortiohankkeen (2022 - 202026) "Tubettajat nuorten mielenterveyden vertaistukijoina" (YouTubers as Peer Mental Health Educators in Adolescent's social environments) Tampereen yliopiston osahanketta. Konsortion muut osapuolet ovat Turun yliopisto (PI) ja Helsingin yliopisto. Suosittujen tubettajien vlogien multimodaalisen laadullisen analyysin keinoin selvitämme Tampereen yliopiston osahankkeessa miten ja mistä näkökulmista tubettajat puhuvat mielenterveydestä ja millaiset sisällöt ovat keskeisiä. Tarkastelemme tubettajien keinoja rakentaa rooliaan nuorten vertaistukijoina ja vaikuttajina sekä heidän tapojaan kuvata ja kertoa omista mielenterveyteen liittyvistä kokemuksistaan. Analysoimme myös sitä, millaisia ohjeita tai neuvoja tubettajat antavat sekä eroavatko tubettajien tavat viestiä mielenterveysasioista sukupuolen mukaan. Analyysien keskiössä on myös se, miten yksilön, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen kontekstin merkitykset ja niihin kytkeytyvä vastuu rakentuvat osaksi tubettajien mielenterveysviestintää.

Linkki hankkeen sivuille https://sites.utu.fi/tubedu/ ja https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/tubedu-tubettajat-nuorten-mielenterveyden-vertaistukijoinathe 

Aiemmat tutkimusaiheeni ja kiinnostuksen kohteeni ovat olleet terveyden ja yhteiskunnan risteyskohdassa: sekä terveydenhuollon organisaatioiden institutionaalisissa ja vuorovaikutuksellisissa käytännöissä ja prosesseissa ja viime vuosina nuorten terveydessä, terveyseroissa, terveyskäyttäytymisessä ja hyvinvoinnissa. 

Aiempia tutkimushankkeita

• RELE – Redefining Adolescent Learning: A Multi-level Longitudinal Cohort Study of Adolescent Learning, Health, and Well-being in Educational Transitions in Finland (Academy of Finland). Consortium with University of Helsinki Centre for Educational Assessment. http://blogs.helsinki.fi/metlo-fin/

• SILNE-R (Horizon 2020, 2015–2018) Enhancing the Effectiveness of Programs and Strategies to Prevent Youth Smoking – A Comparative Realist Evaluation of 7 European Countries. http://silne-r.ensp.org/

• Adolescent Health and Lifestyle Survey

Kuulun NEDIS-tutkimusryhmään (Research on Health and Health Promotion of Children and Adolescents), ja olen hallituksen varajäsen Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskuksen tutkimusyksikkö PERLAssa sakä jäsen TamCAM tutkimuskeskuksessa TamCAM - Tampere Center for Child, Adolescent and Maternal Health Research. 

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemian rahoitus konsortiolle Tubettajat nuorten mielenterveyden vertaistukijoina (TUBEDU) vuosille 2022-2026. Konsortion osapuolet Turun yliopisto, Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto

Omat linkit