Hyppää pääsisältöön

Koulunkäynti, opetus ja hyvinvointi kouluyhteisössä koronaepidemian aikana

Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyönä toukokuussa 2020 käynnistyneessä tutkimuksessa selvitetään poikkeusolojen vaikutuksia koulunkäyntiin, opetukseen ja hyvinvointiin. Tutkimusaineistoa on kerätty perusopetuksen koulujen henkilökunnalle, oppilaille ja huoltajille suunnatuin kyselyin.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen seurauksena Suomen peruskouluissa siirryttiin nopeasti etäopetukseen. Nyt poikkeusolojen aikaisesta opetuksen järjestämisestä halutaan saada tietoa opetuksen järjestäjien sekä koulujen toiminnan kehittämisen tueksi. Valtakunnallisessa tutkimuksessa selvitetään, miten poikkeustilanne on vaikuttanut lasten opiskeluun, kaikkien koulutyössä mukana olevien työskentelyyn sekä perheiden hyvinvointiin.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva poikkeusolojen vaikutuksesta koulunkäyntiin sekä kerätä tietoa ensi lukuvuoteen varautumista varten. Tutkimuksen aineisto kerättiin toukokuussa 2020 Suomen kaikkien perusopetuksen koulujen rehtoreilta, opettajilta, oppilashuoltoryhmien jäseniltä ja muilta oppilaiden kanssa työskenteleviltä sekä 4.‒10.-luokkien oppilailta ja 1.‒10.-luokkalaisten oppilaiden huoltajilta. Tilannetta seurataan edelleen lukuvuoden 2020‒2021 ajan.

Tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA (professori Risto Hotulainen ja tutkijatohtori Raisa Ahtiainen), Tampereen yliopiston Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmä (REAL) (apulaisprofessori Mari-Pauliina Vainikainen) ja Tampereen yliopiston Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimusryhmä (NEDIS) (professori Arja Rimpelä). Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.