Hyppää pääsisältöön
Young people portraits

Sosioekonomiset terveyserot ja niiden syntymekanismit

Tampereen yliopisto
KärkialueTerveys, Yhteiskunta

Nuorten terveystapatutkimukseen osallistuneiden koulutus- ja työuria on seurattu valtakunnallisten rekisterien avulla varhaiseen aikuisikään. Tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä siitä, miten väestöryhmien väliset terveyserot syntyvät ja säilyvät yksilöllisten terveys- ja koulutusurien vuorovaikutuksessa nuoruusiästä varhaiseen aikuisikään. Nuorten tietoja on myös yhdistetty vanhempien ja isovanhempien ammatti- ja koulutustietoihin, jolloin päästään tutkimaan terveyserojen kehittymistä yli sukupolvien.

Tutkimusryhmä

Tampereen yliopisto: Arja Rimpelä, Paulyn Acacio-Claro, Ville Mattila, Ville Ponkilainen

Turun yliopisto: Leena Koivusilta