Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Muu neuvonta ja tuki opinnäytteen tekemisen aikana

Et ole opinnäytetyösi kanssa yksin. Tiedekunnat ja tutkinto-ohjelmat ohjaavat opinnäytetyöt. Ensisijainen ohjausvastuu ja opinnäytetyön sisällöllinen ohjaus on nimetyn ohjaajan tehtävä. Opinnäytetyön tekemisen aikana on tarjolla kuitenkin myös muuta tukea. Tukea on saatavilla erityisesti tiedonhankintaan ja aineistonhallintaan, kirjoittamiseen ja aikaansaamiseen. Tukea tarjoavat yliopiston Yhteiset ohjauspalvelut, Kielikeskus sekä Kirjasto ja Datapalvelu.

Aikaansaaminen
Keskustelutuki
Kirjoittaminen
Opiskelutaidot
Tiedonhankinta ja aineistonhallinta
Tutkimusmenetelmät 
Työskentelytilat

Aikaansaaminen  

Opinnäytetyötä voi joskus olla hyvä edistää ryhmässä tai ulkopuolisen vetäjän tai vertaisohjaajan rytmittäessä työskentelyä. Aikaansaamisen mahdollisuuksia on tarjolla viikolla ja viikonloppuisin.

 • Get Stuff Done –opiskelupajat tarjoavat rytmiä ja tukea aikaansaamiseen. Pajoissa opiskellaan itsenäisesti vetäjän kellottaessa opiskelujaksoja ja taukoja. Opiskelupajoja järjestetään kaksikielisesti verkossa (Zoom) joka viikko (ma-to) ja niihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
 • Gradutus-työpajat on tarkoitettu jumittuneen opinnäytteen uudelleen käynnistämiseksi. Työpajat järjestetään Keskustakampuksella loka-marraskuussa, yhteensä 6 kertaa. Työpajaan mahtuu 15 opiskelijaa ja ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu kaikkiin työpajapäiviin. Työpajat toteutetaan suomeksi.
 • Opinnäyterupeama on tehokas työskentelyviikonloppu (pe-su) oman opinnäytetyön edistämiseksi, oli opinnäytteesi missä vaiheessa tahansa. Työskentelyviikonloppu (pe ilta-su) on valmiiksi aikataulutettu ja järjestelyistä vastaavat koulutetut vertaisohjaajat. Tapaamiset järjestetään pääosin suomeksi, mutta voit osallistua myös englannin kielellä. Yhteen viikonloppuun mahtuu 22 opiskelijaa. Lue lisää Opinnäyterupeamista ja ilmoittaudu mukaan.

Keskustelutuki

 • Opinnäytetyön ensisijainen ohjaus on omassa tutkinto-ohjelmassasi. Oman vastuuohjaajasi ja tutoropettajasi lisäksi kaikissa tutkintoon liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä myös koulutusasiantuntiasi puoleen. Tiedekuntakohtaiset ohjauspalvelut -sivulta löydät henkilöiden yhteystiedot ja ajanvarausohjeet.
 • Ilman ajanvarausta: Joskus on vaikea tietää, mistä jumittaa tai mikä tuki voisi olla itselle hyödyllisin. Voit aina tulla kysymään Navigaattorista, niin tutkitaan tilannettasi yhdessä. Katso tarkemmin Navigaattorin päivystysajat verkossa ja kampuksella.
 • Joskus opinnäytetyöhön liittyvistä ajatuksista, tunteista ja opiskeluelämäntilanteesta olisi hyvä päästä juttelemaan jonkun ulkopuolisen kanssa. Yliopiston yhteiset ohjauspalvelut tarjoavat keskustelutukea erityisesti hyvinvointiin ja opiskelutaitoihin liittyen, myös opinnäytetyön tekemisen aikana. Yksilöohjauksessa voidaan pohtia hyvinvointia, jaksamista, opiskelutaitoja, motivaatiota, aloittamista, aikaansaamista, aikatauluttamista tai käsitellä tunteita. Asiatuntijat (opinto-ohjaajat, uraohjaajat, opintopsykologit, yksilöllisten opiskelujärjestelyjen asiantuntijat) ovat yhdessä ajattelun kumppaneita. Yksilöohjausta on saatavilla ajanvarauksella etänä ja kampuksilla. Lisätietoja yhteisistä ohjauspalveluista ja ajanvarausohjeet  
 • Keskustelut vertaisten kanssa voivat olla hyödyllisiä ja helpottavia. Kannattaa varmistaa onko oman tutkinto-ohjelmasi tai ainejärjestösi kautta olemassa vertaistukitoimintaa tai voisitteko kehitellä sitä (esim. opinnäytepiiri). Vertaistuki -aihesivulla on esitelty yleisiä opiskeluhyvinvointia tukevia vertaistukimuotoja, joista voi olla apua myös opinnäytetyön tekemisen aikana. 

Kirjoittaminen  

 • Kielikeskus on tuottanut monipuolisen itseopiskelumateriaalin kirjoittamisesi tueksi. Rohkeasti kirjoittamaan -moodlesta löydät apua kirjoittamisprosessin eri vaiheisiin. Materiaalista voit saada tukea kirjoittamisen suunnitteluun, kirjoittamisprosessin haltuunottoon sekä rohkeuteen aloittaa kirjoittaminen. Löydät myös vinkkejä pulmatilanteisiin silloin, jos kirjoittaminen takkuaa.
 • Kirjoittamisen tukipajat on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat löytää tapoja kehittyä kirjoittajana. Tukipajat ovat opiskelijoille avoimia ja niitä järjestetään sekä keskustakampuksella että Hervannassa.
 • Hyödyllisiä tieteelliseen kirjoittamiseen, tekstin viimeistelyyn ja viittaamiseen liittyviä vinkkejä on koottu myös kirjaston alakohtaisten oppaiden Kirjoita ja viittaa -välilehdelle.
 • Opinnäytetekstin työstämiseen ja viimeistelyyn tarkoitettu Tekstipaja opinnäytetyön tekijälle, 2 op on pienryhmäopetuksena toteutettava valinnainen opintojakso, jossa voit syventää taitojasi.

Opiskelutaidot

 • Kirjaston Opiskelutaidot –teemakokoelmaan on koottu oppaita erityisesti akateemisten opiskelutaitojen kehittämisen tueksi (mm. akateeminen kirjoittaminen ja lukeminen, ajanhallinta, muistiinpanojen laatimisen vinkit, motivaation rakentaminen), joista voi olla apua myös opinnäytteen tekemisen vaiheissa.
 • Opinnäytetyön tekeminen edellyttää ja kehittää hyödyllisiä työelämätaitoja, kuten suunnittelutaitoja ja tavoitteiden asettamisen taitoja sekä itsenäisen työskentelyn taitoja. Opintopsykologit ovat laatineet lyhyitä ohjevideoita ja koostaneet ne sinua varten Opinnäytetyöntekijän opiskelutaidot -moodleen.  
 • Opiskelutaitoja vahvistavilta luennoilta voit saada konkreettisia työkaluja mm. ajanhallintaan, keskittymisen ylläpitämiseen tai kuormituksen säätelyyn. Ajantasaiset tiedot tilaisuuksista on koottu Hyvinvointikalenteri -sivulle.

Tiedonhankinta ja aineistonhallinta

Kirjaston oppaat ja kokoelmat

Kirjaston kokoelmista ja oppaista löydät tietoa moneen eri opinnäytetyön tekemisen vaiheeseen. Tähän on listattu muutamia tutustumisen arvoisia vinkkejä:

 • Kirjaston elektronisia kokoelmia pääset käyttämään Andor-hakupalvelun, Tietokannat A-Z -listan ja oppaiden kautta. E-aineistoja voit käyttää tuni-tunnuksellasi mistä vaan ja milloin vain. Kirjasto tarjoaa myös painettuja aineistoja, joita voit etsiä Andorista.
 • Opinnäyte- ja menetelmäoppaat -teemakokoelmaan on kerätty opinnäytetyön tekemiseen ja raportin kirjoittamiseen liittyvää kirjallisuutta. Yleissilmäys johonkin teoksista voi auttaa hahmottamaan mistä opinnäytetyön tekemisessä tai siihen liittyvissä jumeissa voi olla kyse.
 • Oman oppialasi keskeiset tietokannat ja aineistot löydät helposti alakohtaisista oppaista. Oppaista löydät myös hyödylliset sanakirjat ja sanastot.
 • Tiedonhaun opas auttaa ymmärtämään tiedonhaun prosessia suunnittelua ja strategioita. Lisäksi oppaassa on tietoa tieteellisestä tiedonhausta ja lähteiden arvioinnista. Tiedonhaun oppaasta löydät ohjeita myös tekoälyn käytöstä sekä siihen viittaamisesta tiedonhaussa.  
 • Systemaattisen tiedonhaun oppaasta löydät vinkkejä systemaattiseen katsauksen tekemiseen. Voit soveltaa ohjeita kaikenlaiseen perusteelliseen tiedonhakuun.  
 • Yleisistä oppaista löydät myös Avoin tiede -oppaan. Siihen on koottu tietoa tietosuojasta, tekijänoikeuksista, avoimista julkaisuista ja avoimesta julkaisemisesta.  

Aiemmin ilmestyneet opinnäytetyöt

 • Oman opinnäytetyön tekemisen eri vaiheissa voi olla hyödyllistä tarkastella aiemmin ilmestyneitä opinnäytetöitä. Tampereen yliopiston opinnäytetyöt kandidaatintutkielmista väitöskirjoihin julkaistaan avoimesti Tampereen yliopiston julkaisuarkistossa Trepossa. Rajoitetun näkyvyyden (limited access) opinnäytetöitä pystyt lukemaan ainoastaan Tampereen yliopiston kirjastojen opinnäytepisteillä.  
 •  Linkit muiden korkeakoulujen opinnäytetöihin löydät alakohtaisista oppaista Opinnäytteet-välilehdeltä.  

 Tiedonhankintataitojen koulutus

 • Opinnäyteseminaariin sisältyy tiedonhankintataitojen koulutus. Koulutuksesta saat perustiedot tiedonhankintaprosessiin, hakutekniikoihin ja oman alan keskeisiin tiedonlähteisiin liittyen. Koulutuksen aikana voit suunnitella ja harjoitella omaan aiheeseen liittyvää tiedonhakua. Koulutuksessa tutustutaan myös avoimiin aineistoihin ja hyvään tieteelliseen käytäntöön.

Tiedonhaun työpajat

 • Jos tarvitset tiedonhankinnan koulutuksen jälkeen konkreettista ohjausta ja apua opinnäytteesi tiedonhaussa, ilmoittaudu kirjaston järjestämiin työpajoihin. Tiedonhaun työpajoja järjestetään etä- tai lähityöpajoina, ja niitä vetävät kirjaston tietoasiantuntijat. Työpajojen tarkoitus on auttaa sinua tiedonhaussasi eteenpäin juuri silloin, kun tarvitset apua.

Tukea aineiston hallintaan  

 • Perustiedot aineistojen hallintaan löydät kirjaston oppaista. Opiskelijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen sisältää hyödyllistä tietoa liittyen aineiston keräämiseen, käsittelyyn, kuvailuun, tallentamiseen ja säilyttämiseen. Lisäksi oppaassa kerrotaan tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvistä asioista.
 • Alakohtaisista aineisto-oppaista löydät linkkejä lähteisiin, joista voit etsiä käyttöösi avoimia aineistoja. 
 • Yksi keskeinen tutkimusaineistoja tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille välittävä arkisto on Tampereella toimiva Tietoarkisto.
 • Tärkeää tietoa hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja tutkimusetiikasta löydät Etiikka-oppaasta
 • Jos sinulla on kysymyksiä liittyen opinnäytetyösi aineiston keruuseen, käsittelyyn, hallinnointiin tai tietosuojaan liittyvissä asioissa, voit olla yhteydessä Kirjaston datatukeen: researchdata [at] tuni.fi

Tutkimusmenetelmät 

Työskentelytilat

 • Toisinaan kotona on vaikea saada aikaiseksi ja työskentely-ympäristön vaihtaminen voi auttaa opinnäyteprojektin edistämistä.  
 • Kirjasto tarjoaa erilaisia tiloja käyttöösi neljällä kampuksella. Kirjaston luku-, työskentely- ja säilytystiloja sekä laitteita voi käyttää tilojen aukioloaikoina sekä korkeakouluyhteisön kulkuoikeuksien mukaisesti toimipisteiden omatoimiaikoina. Kirjastosta löydät erilaisia tiloja omatoimityöskentelyyn ja ryhmien käyttöön. Osa tiloista on avoinna kulkukortilla 24/7. Kirjaston Linnan toimipisteen lukusalissa sijaitsee etäluentotila Emma, jossa voit kampuspäivän aikana osallistua etäopetukseen omalla laitteella. Linnan toimipisteessä voit käyttää omatoimikeittiötä. Tutustu eri toimipaikkojen tiloihin niiden omilla sivuilla:
 • Lisäksi käytössäsi on muita kampuksella olevia tiloja, joita voit varata Resource Bookersissa. Tilojen esittely, varaus- ja käyttöohjeet on kerrottu Opiskelijan käsikirjassa.

Kysy neuvoa:

 • opiskelijanohjaus.tau [at] tuni.fi (opiskelijanohjaus[dot]tau[at]tuni[dot]fi) (opinnäyteprosessin ja opiskeluhyvinvoinnin tuki)
 • opetus.kirjasto [at] tuni.fi (opetus[dot]kirjasto[at]tuni[dot]fi) (tiedonhankintataitojen opetus)
 • researchdata [at] tuni.fi (researchdata[at]tuni[dot]fi) (aineistonhallintaan liittyvät asiat)
 • kirjasto [at] tuni.fi (kirjasto[at]tuni[dot]fi) (kokoelmat, tilat, lainauspalvelut)
Julkaistu: 6.11.2023
Päivitetty: 12.6.2024