Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Kaksoisopinnäyteohje

Ylempien korkeakoulututkintojen kaksoisopinnäytteitä koskevat ohjeet Tampereen  yliopistossa 1.8.2022 alkaen 

Kaksoisopinnäytteellä tarkoitetaan yhden opinnäytteen tekemistä ja sen arvioitavaksi  jättämistä samanaikaisesti kahteen eri ylempään korkeakoulututkintoon kahdessa eri suomalaisessa  yliopistossa. Tiedekunta päättää, onko sen tutkinto-ohjelmissa kaksoisopinnäytteen tekeminen mahdollista. Näitä ohjeita voidaan soveltaa tiedekunnan päätöksellä myös tapauksiin, joissa yksi opinnäyte  jätetään arvioitavaksi kahteen eri ylempään korkeakoulututkintoon Tampereen yliopiston sisällä. 

Seuraavassa on tiivistetty ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä (pro gradu - tutkielma / diplomityö) koskevat periaatteet tapauksissa, jolloin opinnäytetyö laaditaan kahden eri  tieteenalan tutkielmana ns. kaksoisopinnäytteenä:

  • Kaksoisopinnäytteestä on sovittava aivan työn alkuvaiheessa ja molemmissa asianosaisissa yliopistoissa/tiedekunnissa.
  • Opinnäytteen on täytettävä molempien tieteenalojen opinnäytetyölle  asetetut vaatimukset ja tavoitteet sekä oltava sisällöltään selkeästi laajempi kuin perinteinen yhteen tutkintoon tehtävä opinnäyte.
  • Julkaistuun opinnäytteeseen kirjataan tieto, että se on kahden eri  tieteenalan yhteinen opinnäyte ja kummankin tieteenalan nimet.
  • Opinnäyte on aina julkinen. 

 

Yksityiskohtainen ohje luetavissa alla:

 

 

 

 

Julkaistu: 9.12.2022
Päivitetty: 9.12.2022