Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Opinnäytteiden julkisuus

Opinnäytetyöt Tampereen yliopistossa ovat julkisia. Julkisuus perustuu lainsäädännön vaatimuksiin (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 21.5.1999/621).

Opinnäyte työ tulee julkiseksi hyväksymisen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että opinnäytetyötä ei voi tehdä luottamuksellisena tai muuten salaisena. Mikäli opinnäytetyöhön liittyy lainsäädännön perusteella tai muulla perusteella salassa pidettävää aineistoa, sen käytöstä sovitaan etukäteen ohjaajan ja mahdollisen toimeksiantajan kanssa. Mahdollinen salassa pidettävä tieto tulee sisällyttää opinnäytteen julkaisematta jääviin liitteisiin tai tausta-aineistoon. Varsinainen opinnäytetyö kirjoitetaan siten, että se on kaikilta osin julkaistavissa ja sen tulee täyttää opinnäytetöiden edellyttämät kriteerit. Erillinen aineisto ei jää yliopistolle arkistoitavaksi.  

Yliopiston avoimen tieteen linjauksen mukaisesti kaikki opinnäytteet julkaistaan avoimesti yliopiston julkaisuarkistossa, elleivät kustantajan ehdot sitä estä. Kaikkiin opinnäytteisiin voi tutustua yliopiston kirjastossa olevilla opinnäytepisteillä ja opiskelijan antaessa julkaisuluvan myös avoimen verkon kautta. 

Artikkelimuotoiset opinnäytteet

Artikkelimuotoisen opinnäytetyön kirjoittaminen ei poista opinnäytetyön julkisuuden vaatimusta. Artikkelimuotoiset opinnäytetyöt käsitellään kuten muutkin opinnäytteet. Muutama vinkki artikkelimuotoista opinnäytetyötä laativalle:

  • Voit lehden ja kanssakirjoittajien luvalla antaa artikkelin sisältävälle opinnäytteellesi verkkojulkaisuluvan, jolloin koko työ julkaistaan avoimesti yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa.
  • Tarkista verkkojulkaisuun soveltuva artikkeliversio (ns. pre print, post print, kustantajan versio) kustantajalta.
  • Kustantajilla on julkaisuluvan hakemista varten usein olemassa verkkolomake tai lupaa tulee hakea Copyright Clearance Center -palvelusta. Muista pyytää lupaa artikkelin julkaisemiseen opinnäytteen osana. Kaikki lehdet eivät salli artikkeleiden julkaisemista avoimessa verkossa.
  • Mahdollinen kustantajan lupa verkkojulkaisemiseen tulee toimittaa kirjaston palveluosoitteeseen thesis [at] tuni.fi (thesis[at]tuni[dot]fi).
  • Opinnäytteelle on hyvä antaa eri nimeke kuin aiotulle artikkelille, koska kaikkien opinnäytteiden metatiedot julkaistaan avoimesti kirjaston tietokantojen kautta opinnäytteen hyväksymisen jälkeen. 
  • Mikäli artikkelisi on vasta luonnosvaiheessa eikä sitä ole tarjottu mihinkään lehteen julkaistavaksi, ei opinnäytteelle kannata antaa julkaisulupaa avoimeen verkkoon.
  • Ohjeita artikkelien julkaisulupien hankintaan löytyy kirjaston väitöskirjan julkaisemisen oppaassa.

Ota yhteyttä: thesis [at] tuni.fi (thesis@tuni.f)i

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 3.4.2024