Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Opinnäytetyön arkistointi

Kaikki ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteet, lisensiaatintyöt ja väitöskirjat arkistoidaan sähköisesti ja säilytetään pysyvästi. Yliopiston kirjasto vastaa kaikkien opinnäytteiden arkistoinnista yliopiston julkaisuarkistossa. Opinnäytteet tallennetaan ja arkistoidaan yliopiston uuteen julkaisuarkistoon Trepoon (https://trepo.tuni.fi/).

Kaikki alemman korkeakoulututkinnon opinnäytteet arkistoidaan sähköisesti ja niitä säilytetään kymmenen vuoden ajan. Aiemmin TTY:ssa opiskelleiden alempaan korkeakoulututkintoon liittyvät opinnäytteet arkistoidaan Trepo-julkaisuarkistoon. Aiemmin TaY:ssa opiskelleiden alempaan korkeakoulututkintoon liittyvät opinnäytteet tulevat arkistoitavaksi Trepoon 1.8.2019 alkaen. Siihen asti ne arkistoidaan tiedekunnissa.

Arkistointia varten kaikki opinnäytteet tulee palauttaa PDF/A -muodossa.

Yliopiston linkkien ja liitteiden nimet

Ohje opinnäytteen muuttamisesta PDF/A -muotoon (https://libguides.tuni.fi/opinnaytteet/pdfa).

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 27.10.2023