Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Opiskelijapalautteet

Miksi palautteen antaminen on tärkeää?

Palautteen antaminen on opiskelijalle mahdollisuus vaikuttaa opintojen sisältöön, opetukseen ja koulutuksen kehittämiseen. Antamalla palautetta, opiskelija oppii arvioimaan ja reflektoimaan omaa toimintaansa ja suoriutumista sekä ennenkaikkea perustelemaan näkemyksensä. Asiallisen ja täsmällisen palautteen antamisen taitoa tarvitaan työelämässä. Loukkaava tai henkilökohtaisuuksiin menevä palaute ei ole sallittua. Palautteen antaminen opetuksesta ja ohjauksesta on opiskelijan oikeus ja vastuu, josta määrätään Tampereen yliopiston tutkintosäännössä.

Opiskelijapalautteen avulla Tampereen yliopisto pystyy kehittämään tutkintoja, opetusta ja ohjausta. Opiskelijapalaute palvelee myös yksittäistä opettajaa, joka pystyy palautteen perusteella kehittämään omia opintojaksoja ja opetuksen työkaluja.

Mitä ja missä eri vaiheissa opiskelijapalautetta kerätään?

Opiskelijapalautetta kerätään useissa opintojen vaiheissa ja niillä on kaikilla oma tehtävänsä ja vaikutuksensa.

  • Opintojen aikana opiskelijoilta kysytään erityisesti hyvinvointiin ja opintojen sujuvuuteen liittyvää palautetta. Opintojaksopalautteen avulla seurataan opintojaksojen laatua.

  • Valmistumisvaiheessa opiskelijoiden toivotaan vastaavan valtakunnalliseen kandipalautekyselyyn, Tekniikan alan valmistuneiden kyselyyn TEK_Graduate_Survey sekä tohtoriksi valmistuvan kyselyyn.

  • Opintojen jälkeen annettava palaute työllistymisestä, erilaisista työpaikoista ja työelämässä vaadittavista taidoista on erittäin tärkeää uusille valmistuville opiskelijoille. Näitä kartoittavat noin vuosi valmistumisen jälkeen maistereiden sijoittumisseuranta sekä valtakunnalliset uraseurannat.

Miten ja missä opiskelijapalautetta käsitellään ja hyödynnetään?

Palautteen käsittely ja hyödyntäminen on osa yliopiston tiedolla johtamista. Palautteen käsittely vaihtelee tiedekunnittain ja tutkinto-ohjelmittain

  • Opintojaksopalautetta käsittelevät kyseisen opintojakson opettajat. Opettaja antaa vastapalautteen, jonka avulla hän mm. viestii, miten hän jatkossa kehittää kurssia saamansa palautteen perusteella. Vastapalautteen antaminen on opettajan velvollisuus, josta määrätään myös Tampereen yliopiston tutkintosäännössä.   
  • Palautetta käsitellään myös tutkinto- ja tohtoriohjelmien suunnitteluryhmissä ja erilaisissa opetuksen kehittämiseen liittyvissä tilaisuuksissa, joissa monissa on mukana opiskelijaedustus. Palaute huomioidaan erityisesti opetussuunnitelmatyössä ja opetustarjonnan suunnittelussa.
  • Opiskelijapalautetta käydään säännöllisesti läpi ohjausryhmissä. Ohjauskeskusteluissa ja urasuunnittelussa palautetta hyödynnetään mm. keskusteluissa osaamisen karttumisesta, opintojen sujuvuudesta, osallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä työelämään suuntaamisesta. Erityisesti opiskelijahyvinvoinnin parantamiseksi mietitään jatkuvasti uusia työkaluja ja toimenpiteitä.
  • Opiskelijapalautetta käsitellään vuosittain myös koulutusneuvostossa, jossa palaute toimii vahvana tiedolla johtamisen välineenä.

Lisätietoja palautekyselyistä

Hanna-Leena Hietaranta-Luoma (hanna-leena.hietaranta-luoma)

Tutustu seuraaviin

Julkaistu: 2.11.2022
Päivitetty: 7.3.2023