Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Opintojaksopalaute

Tutkintokoulutuksen kehittämiseksi opiskelijoilta kerätään aktiivisesti palautetta yliopisto-opintojen aikana. Opintojaksopalaute on osa opintojen aikaista koulutuksen palautekokonaisuutta. Tampereen yliopistossa opintojaksopalautetta kerätään opintojaksopalautejärjestelmällä (Norppa). Järjestelmään on luotu kuusi yhteistä kysymystä, jotka kysytään kaikilla palautelomakkeilla. Lisäksi opettaja voi halutessaan itse luoda omia opintojakson toteutuskohtaisia kysymyksiä. Koulutuksen vararehtorin vahvistaman päätöksen mukaisesti opintojaksopalautteen yhteiset kysymykset ovat:

 • Mikä sujui opintojaksolla hyvin oppimisesi näkökulmasta? (avoin)
  Pohdi opintojakson sisältöjä, opetusmenetelmiä ja oppimisaktiviteetteja, toimintatapoja, materiaaleja, ja muuta kyseessä olevaa toteutusta koskevaa sisältöä siitä näkökulmasta, miten ne edistivät oppimistasi.
 • Miten kehittäisit opintojaksoa? (avoin)
  Kerro, mitkä asiat olisivat edistäneet oppimistasi vielä paremmin ja mihin olisit kaivannut tukea.
 • Kuinka hyvin saavutit mielestäsi opintojakson osaamistavoitteet?
  (1= välttävästi, 2= tyydyttävästi, 3= hyvin, 4= kiitettävästi, 5= erinomaisesti, eos= en osaa sanoa)
 • Opintopisteisiin suhteutettuna opintojakso oli työmäärältään
  (liian raskas, melko raskas, sopiva, melko kevyt, liian kevyt)
 • Opetustilanteet (esim. luennot) olivat opintojaksolla mielestäni tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia.
  (täysin eri mieltä, eri mieltä, ei samaa, eikä eri mieltä, samaa mieltä, täysin samaa mieltä)
 • Anna opintojaksolle yleisarvio.
  (1= välttävä, 2= tyydyttävä, 3= hyvä, 4= kiitettävä, 5= erinomainen, en osaa sanoa)

Opintojaksopalautteen antaminen Tampereen yliopistossa on vapaaehtoista. Mikäli palautteen antaminen on edellytys opintojakson suorittamiselle (esim. osassa lääketieteen opintoja), se tulee olla kuvattuna opetussuunnitelmassa. Vaikka palautteen antaminen on Tampereen yliopistossa vapaaehtoista, kannustaa yliopisto opiskelijoita palautteen antamiseen ja opettajia opiskelijoiden palautteeseen vastaamiseen. Palautetta antamalla opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa opintojen sisältöön, opetukseen ja koulutuksen kehittämiseen. Annetun palautteen pohjalta opettaja pystyy kehittämään omia opintojaksojaan ja opetuksen työkaluja.

Antamasi palaute on anonyymiä, eikä sitä voi yhdistää sinuun, mikäli et itse anna palautteen yhteydessä sellaista tietoa, josta sinut voi tunnistaa. Loukkaava tai henkilökohtaisuuksiin menevä palaute ei ole asiallista eikä sallittua. Mikäli annettu palaute on asiatonta, voidaan palautteen antaja selvittää järjestelmän pääkäyttäjien toimesta.

Opintojaksopalautetta käsittelevät pääsääntöisesti kyseisen opintojakson opettajat. Palautteita käsitellään myös tutkinto- ja tohtoriohjelmien suunnitteluryhmissä, sekä erilaisissa opetuksen kehittämiseen liittyvissä tilaisuuksissa, joissa monissa on mukana myös opiskelijaedustus. Palautteenkäsittelyvastuut vaihtelevat tiedekunnittain ja tutkinto-ohjelmittain.

 

Miten opintojaksopalautejärjestelmä toimii?

Palautelomakkeet aktivoituvat automaattisesti Sisun opetustietojen mukaan. Palautelomake avautuu opetuksen päättymispäivänä ja on avoinna kaksi viikkoa, mikäli opettaja ei tee palautelomakkeen aukiloloaikoihin muutoksia. Palautelomakkeella on oletusarvoisesti yliopiston yhteiset kysymykset, mutta opettaja voi halutessan lisätä lomakkeelle myös omia kysymyksiään.

Saat sähköpostiisi viestin, kun palautteenkeruuaika on alkanut. Huomaathan, että vain Sisussa opetukseen ilmoittautunut ja hyväksytty opiskelija saa viestit ja pystyy antamaan palautetta. Viestissä on linkki palautelomakkeelle. Voit myös muokata antamaasi palautetta palautelomakkeen aukioloaikana.

Järjestelmä muistuttaa palautteen antamisesta vielä ennen palauteajan päättymistä, mikäli et vielä ole antanut palautetta. Muista antaa palautteesi ajoissa, sillä sulkeutunutta palautelomaketta ei voi enää avata uudelleen.

Mikäli opettaja haluaa kerätä palautetta opiskelijoilta opetuksen aikana, hän voi avata Norpassa ns. jatkuvan palautteen (toiminallisuus ei ole oletusarvoisesti päällä). Kun kanava on auki, voit jättää avointa palautetta Norpassa toteutuksen ajan ja opettaja voi myös vastata antamaasi palautteeseen.

Palautekyselyt, antamasi palautteet, palautekoosteet ja opettajan mahdollisesi antaman vastapalautteen näet Norpassa. Norpassa opettajalla on halutessaan mahdollisuus avata opiskelijoiden nähtäväksi myös avoimia palautteita, joten saatat nähdä palautekoosteissa myös niitä. Opettajan mahdollisesti antamasta vastapalautteesta (kaikille toteutuksen opiskelijoille yhteinen palaute) saat viestin sähköpostiisi.

Julkaistu: 28.6.2022
Päivitetty: 17.6.2024