Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Vapaasti valittaviin opintoihin kuuluva opinnäytetyö

Vapaasti valittavien syventävien opintojen tutkielmassa noudatetaan ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytettä koskevia määräyksiä seuraavin poikkeuksin:

  • Vapaasti valittavien opintojen tutkielmaan ei liity harjoitusainetta eikä kypsyysnäytettä.
  • Vapaasti valittavien opintojen tutkielman tarkastaa vähntään yksi tiedekunnan dekaanin määräämä tarkastaja.

Muilta osin noudatetaan ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytettä koskevia määräyksiä. Tämä tarkoittaa muun muassa että:

  • Vapaasti valittavien opintojen tutkielma jätetään arvioitavaksi sähköisessä muodossa (pdf/a) yliopiston julkaisuarkistoon Trepoon. Löydät ohjeet opinnäytteen arvioitavaksi lähettämiseen kirjaston oppaasta.
  • Tiedekunnassa hyväksytty Vapaasti valittavien opintojen tutkielma julkaistaan yliopiston julkaisuarkiston kokoelmassa.
  • Vapaasti valittavien opintojen tutkielmassa tekstin alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin-plagiaatintunnistusohjelman avulla ennen tutkielman jättämistä varsinaiseen arviointiprosessiin.
  • Hyväksytty vapaasti valittavien opintojen tutkielma arvioidaan asteikolla 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Vapaasti valittavien aineopintojen tutkielmassa noudatetaan alemman korkeakoulututkinnon opinnäytettä koskevia määräyksiä, eli tutkielma jätetään arvioitavaksi Trepoon, jossa se myös julkaistaan. Ennen arviointia tutkielman tekstin alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin-plagiaatintunnistusohjelman avulla. Tutkielmaan ei kuitenkaan liity kypsyysnäytettä.

Julkaistu: 25.2.2019
Päivitetty: 6.3.2023