Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Tekstin alkuperäisyyden tarkastus

Hyvä tieteellinen käytäntö on tieteellisen kirjoittamisen perusta

Hyvän tieteellisen käytännön varmistaminen opintosuorituksissa on osa yliopistokoulutuksen laadunhallintaa.

Yksi hyvän tieteellisen käytännön ja hyvän opiskelukäytännön tärkeimmistä periaatteista on, että opiskelija on itse tehnyt työn, jonka hän esittää omanaan. Tutkimuksen tekemiseen harjaantumisen olennainen osa-alue on oppia perehtymään aiempaan tutkimukseen ja hyödyntämään sitä omassa tutkimuksessa. Aiempaa tutkimusta hyödynnettäessä siihen tulee viitata tieteessä sovituilla tavoilla.

Turnitin-järjestelmä tukee hyvän tieteellisen käytännön oppimista ja tekstin alkuperäisyyden tarkastamista

Tampereen yliopiston tutkintosäännön mukaan kaikkien opinnäytetöiden kirjoittamisessa, ohjauksen tukena ja ennen varsinaista arviointiprosessia käytetään sähköistä tekstin alkuperäisyyden tarkastusjärjestelmää. Järjestelmää voidaan hyödyntää myös muissa opinnoissa, erityisesti tieteellisen tekstin kirjoittamisen ja viittaustekniikan oppimisen ja opettamisen tukena.

 

Turnitin-järjestelmän käytön perusteet

Tampereen yliopistossa on käytössä Turnitin -järjestelmä. Turnitin-järjestelmää käytetään Moodleen integroitujen ohjaajakohtaisten kurssialueiden kautta.

Opiskelija syöttää aina itse oman tekstinsä alkuperäisyyden tunnistusjärjestelmään. Toisen tekstiä ei koskaan saa syöttää järjestelmään. Harjoitellessaan sähköisen tekstin alkuperäisyysjärjestelmän käyttöä ja vertailuraportin tulkintaa, opiskelija voi syöttää tekstinsä järjestelmään toistuvasti. Tällöin on syytä käyttää harjoitusaluetta, jolla opiskelija itse saa vertailuraportin eikä teksti tallennu järjestelmän vertailutietokantaan.

Tampereen yliopistossa voidaan käyttää tekstin sähköistä alkuperäisyyden tarkastusohjelmaa opintosuoritusten tarkastamisessa. Sähköisen alkuperäisyyden tunnistuksen käytöstä opintojaksolla tiedotetaan etukäteen opintojaksolle osallistuvia opiskelijoita. Kun opintosuoritus palautetaan tekstin alkuperäisyyden tarkastusjärjestelmään, opiskelija vastaa siitä, että työ on hänen itsensä tekemä. Opintojaksoon liittyvä työ voidaan myös tallentaa sähköisen alkuperäisyydentarkastusjärjestelmän vertailutietokantaan. Opiskelijalta ei pyydetä erillistä suostumusta siihen, että sähköistä alkuperäisyyden tarkastusjärjestelmää käytetään osana opintosuorituksen arviointia. Opintosuoritukseen liittyvä vertailuraportin tulkinta on osa opintosuorituksen arviointia.  Opintosuoritukseen liittyvä vilppiepäily käsitellään vilppiepäilyohjeiden mukaisesti.

Tampereen yliopiston kaikkien opinnäytetöiden kirjoittamisessa, ohjauksen tukena ja ennen varsinaista tarkastusprosessia käytetään sähköistä tekstin alkuperäisyyden tarkastusjärjestelmää.

Vertailuraportti pitää aina tulkita

Osana opinnäytetyön kirjoitusprosessia opiskelija syöttää oman tekstinsä alkuperäisyydentarkistusjärjestelmään ja saa siitä vertailuraportin. Vertailuraportti näyttää havaitut yhdenmukaisuudet, mutta ei kerro onko lähdeviittaukset tehty asianmukaisesti, siksi vertailuraportti on aina tulkittava. Opiskelija voi halutessaan pyytää ohjaajaltaan opinnäytteensä vertailuraportista palautetta osana ohjausprosessia. Ohjausprosessin aikana on suositeltavaa, että ohjaaja lukee vertailuraportin vain opiskelijan pyynnöstä. Raportin tulkinta on opiskelijan kannalta tutkimuksen tekoon harjaantumisen oppimista, ja opettajan tai ohjaajan näkökulmasta se on osa opiskelijan ohjausta ja oppimisen arviointia.

Opiskelija ja ohjaaja sopivat koska opinnäytetyö on valmis opinnäytetyön alkuperäisyyden tarkistukseen. Silloin kun opinnäytetyö on valmis ja jätetään tarkastettavaksi, opiskelija vastaa siitä, että työ on hänen itsensä tekemä. Tekstin alkuperäisyyden tarkistus tehdään ja siihen liittyvä vertailuraportti tarkistetaan ennen opinnäytteen arviointia. Opinnäytetyön tarkastaja vahvistaa, että hän on tarkistanut vertailuraportin. Tekstin alkuperäisyystarkastusjärjestelmän käytöstä tehdään merkintä hyväksyttyyn opinnäytetyöhön. 

Hyväksytyt opinnäytetyöt tallentuvat järjestelmän vertailutietokantaan kirjaston julkaisuarkisto Trepon kautta.

Kaikki opinnäytetöihin liittyvät vilppiepäilyt käsitellään opinnäytetöiden vilppiepäilyohjeiden mukaisesti.

Julkaistu: 25.2.2019
Päivitetty: 5.5.2022