MONTTU AUKI: Koreografiset metodit torstaina 13.10.2022 klo 18

28.9.2022

Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelma Nätyn ja Taideyliopiston äänisuunnittelun koulutusohjelman opiskelijat esittävät Koreografisia metodeja -opintojakson tutkimusten tuloksia tanssiteosten muodossa torstaina 13.10.2022. klo 18-20.

”Liikkeestä ääneen, äänestä liikkeeseen, kokemuksesta merkitykseen. Olemme tutkineet koreografista muotoa ja metodeja, liikkeen ja äänen tilallisuutta, sekä niiden dynaamisia mahdollisuuksia.”

Tervetuloa ilmaiseen monttu auki iltaan. Paikkoja rajoitetusti, tule ajoissa paikalle!

Aika: Torstai 13.10.2022 klo 18-20
Paikka: Tampereen yliopiston Teatterimonttu, Päätalo, D-osa, Kalevantie 4, D-osa.

MONTTU OPEN: Choreographic methods

The students of Degree Programme in Theatre Arts (NÄTY) and University of Arts Degree Programme in Sound design will present the researchs results of the Choreagraphic Methods study module in the form of dance works.

”From movement to sound, from sound go movement, from experience to meaning. We have explored the choreographic form and methods, spatiality of sound and movement and dynamics of their relation.”

Welcome to the free Monttu Open evening. Limited availability, get there in time!

Time: Thursday 13.10.2022 at 18-20
Place: Teatterimonttu, Tampere University, Main Building, Part D, Kalevantie 4.