Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Toimin taiteellisen tutkimuksen professorina ITC-tiedekunnassa, viestintätieteiden yksikössä. 

Työtehtävät

Toimeni fokus on tutkimuksen teossa ja sen kehittämisessä esiintyvien taiteiden alalla yhteistyössä Tampereen yliopiston muiden oppialojen kanssa. Vastaan alani tutkijakoulutuksesta ja opetan näyttelijäntaiteen tutkinto-ohjelmassa. 

Osaamisalueiden kuvaus

Olen taiteellisen tutkimuksen, esitysfilosofian, esiintyjäkoulutuksen ja mannermaisen filosofian asiantuntija. Esiintyvien taiteiden alalla olen toiminut dramaturgina, ohjaajana, esiintyjänä, koollekutsujana ja fasilitoijana.

Tärkeimmät saavutukset

Ammatillista taiteellista työtä esiintyvien taiteiden alalla vuodesta 1987 alkaen

Toisissa tiloissa -ryhmän perustajajäsen (2004 alkaen)

Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen perustaminen ja kehittäminen, 2007–2017 

Näyttelijäntaide ja nykyaika -hanke, Teatterikorkeakoulu, 2008–2011

SA-AR, Summer Academy for Artistic Research, yhteispohjoismaisen taiteellisen tutkimuksen tohtorkoulutuksen mediumin synnyttäminen ja kehittäminen, 2011 alkaen

International Platform for Performer Training (IPPT) -verkoston perustajajäsen, 2014 alkaen

Performance Philosophy -verkoston core-convener, 2010–2022

Performance Philosophy konferenssin järjestäminen Taideyliopistossa, 2022

Taiteellisen tutkimuksen tohtorikoulutusyksikön luominen ja tutkimuskulttuurin kehittäminen, Malmön teatterikorkeakoulu, Lunds Universitet, 2020–2022 

Luottamustoimet

Olen Tarun eli Viestintätieteiden tutkimuskeskuksen johtoryhmän varapuheenjohtaja.

Olen Society of Artistic Researchin hallituksen jäsen.

Tutkimustavoitteet

Yleisenä tavoitteenani on ymmärtää taiteellisten ilmiöiden luonnetta ja kuinka ne vaikuttavat inhimillisen kokemuksen, toiminnan ja tiedon rakentumiseen. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani ovat taiteellisten ilmiöiden ruumiilliset ja kompositionaaliset piirteet sekä niiden oppialojen väliset yhteydet.

Tutkimuskohteet

Esiintymisen ruumiilliset muodot ja koulutus; posthumanistinen esiintyminen; ruumiin filosofia; taiteellisen tutkimuksen teoria ja metodologia

Tutkimusyksikkö

Viestintätieteiden yksikkö

Tieteenalat

taiteellinen tutkimus, esitysfilosofia, esiintyjäkoulutus, estetiikka, mannermainen filosofia, esitystutkimus, teatteritiede

Tutkimusura

Valmistuin filosofian tohtoriksi Strasbourgin yliopistosta vuonna 2003. Toimin postdoc-tutkijana Helsingin yliopistossa 2005–2007. Työskentelin taiteellisen tutkimuksen professorina Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa 2007–2017. Johdin CfAR-tutkimuskeskusta 2017–2018. Työskentelin 2018–2019 SKR:n apurahalla. 2020–2022 toimin professorina Lundin yliopistossa, Malmön teatterikorkeakoulussa. Aloitin nykyisen toimeni Tampereen yliopistossa 1.9.2023.

Merkittävimmät julkaisut

– Logomimesis. Tutkielma esiintyvästä ruumiista (“A Treatise on the Performing Body”) Helsinki: Tutkijaliitto, 2020. Teoksen englanninkielinen versio ilmestyy Routledgen kustantamana 2024. 

– Le Théâtre de l´expérience, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, Paris, 2008.

– “A Phenomenological Actor,” Phenomenology & Practice, Volume 17 (2022), No.1, pp. 99-114.

– “Tick Variations”. Ruukku. Studies in Artistic Research, vol. 14. 2020: https://www.researchcatalogue.net/view/622394/707552

– “Joints and Strings: Body and Object in Performance”, Performance Philosophy Journal, vol 2, number 1, 2016, 49–59.

”The Corporeal Ethics of Psychophysical Training”, Performing Ethos, vol. 6 (1–2), Intellect Books, 2015.

– “Hölderlin, Sophocle et les deux rythmes de la modernité”, Po&sie, n°141, 2012, pp. 100-113.

– “The Question of the Scene: On the Philosophical Foundations of Theatrical

Anthropocentrism”, Theatre Research International, vol. 34, nº3, 2009, 230−242.

– “Näyttämölliset ruumiit”, Tero Nauha, Annette Arlander, Hanna Järvinen & Pilvi Porkola (ed.), Performanssifilosofiaa: esitysten, esiintymisten ja performanssien filosofiasta performanssiajatteluun. Helsinki: Taideyliopiston teatterikorkeakoulu 2019, 77–96.

– “From quasi-objects to artistic components: Science Studies and Artistic Research”, Henk Borgdorff, Peter Peters and Trevor Pinch (eds). Dialogues Between Artistic Research and Science and Technology Studies. Taylor & Francis / Routledge. 2019, 31–45.

– ”Abandoning Art in the Name of Art: Transpositional Logic in Artistic Research”, Transpositions:

Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research, Michael Schwab (ed.). Leuven University Press, 2017, 33–40. 

– “Searching for Depth in the Flat World: Art, Research, and Institutions”. Artistic Research in Music: Discipline and Resistance. Artists and Researchers at the Orpheus Institute. Jonathan Impett (ed.). Leuven University Press. 2017, 134–148.

− “Artistic Research as Institutional Practice” / “Konstnärlig forskning som institutionell praktik”, From Arts College to University, Yearbook on Artistic Research 2015 / Från konstnärlig högskola till universitet, Årsbok 2015, Swedish Research Council / Vetenskapsrådet, 41−53.

– “The Most Mimetic Animal. Notes on the Philosophy of Acting” in Encounters in Performance and Philosophy. Theatre, Performativity and the Practice of Theory, Laura Cull & Alice Lagaay (eds.), Palgrave MacMillan, 2014, 121−144.

– “On the Structure of the Scenic Encounter”, The Event of Encounter in Art and Philosophy. Continental Perspectives, Kuisma Korhonen & Pajari Räsänen (ed.), Gaudeamus Helsinki University Press, 2010, 69−96.