Hyppää pääsisältöön

Viestintä

Tampereen yliopiston viestinnän tutkimus ja opetus keskittyvät ihmisten välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun kasvokkais- ja verkkoviestinnässä. Keskeisiä näkökulmia ovat interpersonaalinen viestintä eli vuorovaikutus läheisissä ja ammatillisissa suhteissa, ryhmäviestintä sekä esiintyminen, vaikuttaminen ja argumentointi. Vuorovaikutuksen dynamiikkaa ja ihmisten välistä viestintää tarkastellaan erilaisissa yhteyksissä kuten poliittisen viestinnän, terveysviestinnän, johtamisviestinnän, työelämän viestinnän, organisaatioiden ja sosiaalisen median konteksteissa.

Viestinnän koulutuksen ja tutkimuksen merkitys kasvaa yhteiskunnan kaikilla tasoilla, etenkin vuorovaikutuksen tarve, vaikutukset ja mahdollisuudet korostuvat. Teknologioiden ja sosiaalisen median kehittyminen lisää vuorovaikutusta ja luo sille uudenlaisia haasteita. Yhä useammin kasvokkais- ja verkkoviestintä myös limittyvät keskenään. Yhteiskunnallinen keskustelu saa uusia muotoja, ja lähes kaikki organisaatiot kiinnittävät entistä enemmän huomiota viestintään. Monissa ammateissa edellytetään entistä monipuolisempaa ja parempaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamista. Samaan aikaa tiedostetaan entistä selvemmin vuorovaikutuksen merkitys sekä läheisissä että ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa. Tämän seurauksena viestinnän ammattilaiset tarvitsevat uudenlaista osaamista ja samalla viestinnän alalle kehittyy uusia ammatteja. Viestinnän tutkimuksen ja koulutuksen ydintehtävä on näihin kehityssuuntiin ja haasteisiin vastaaminen.

Viestinnän opintosuunta on osa viestinnän monitieteistä koulutusta. Viestinnästä valmistuneet sijoittuvat viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoiksi ja konsulteiksi, esimerkiksi organisaatioiden viestintä- ja henkilöstöosastoille tai viestintätoimistoihin. Lisäksi koulutuksesta voi valmistua puheviestinnän opettajaksi tai sijoittua muihin viestinnän, vuorovaikutuksen tai esiintymisen koulutustehtäviin. Koulutuksessa yhdistyy käytännöllinen ja teoreettinen orientaatio, mutta painopiste on teoreettisessa opiskelussa kuten akateemisessa koulutuksessa yleensäkin.

Tampereen yliopiston viestinnän tutkimus keskittyy teknologiavälitteiseen viestintään, terveys- ja hyvinvointiviestintään sekä yhteiskunnalliseen viestintään, joka tarkoittaa ensisijaisesti poliittista viestintä ja työelämän vuorovaikutusta.