Hyppää pääsisältöön

Viestintä

Tampereen yliopiston viestinnän tutkimus ja opetus keskittyvät ihmisten välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun kasvokkais- ja verkkoviestinnässä. Keskeisiä näkökulmia ovat interpersonaalinen viestintä eli vuorovaikutus läheisissä ja ammatillisissa suhteissa, ryhmäviestintä sekä esiintyminen, vaikuttaminen ja argumentointi. Vuorovaikutuksen dynamiikkaa ja ihmisten välistä viestintää tarkastellaan erilaisissa yhteyksissä kuten poliittisen viestinnän, terveysviestinnän, johtamisviestinnän, työelämän viestinnän, organisaatioiden ja sosiaalisen median konteksteissa.

Viestinnän koulutuksen ja tutkimuksen merkitys kasvaa yhteiskunnan kaikilla tasoilla, etenkin vuorovaikutuksen tarve, vaikutukset ja mahdollisuudet korostuvat. Teknologioiden ja sosiaalisen median kehittyminen lisää vuorovaikutusta ja luo sille uudenlaisia haasteita. Yhä useammin kasvokkais- ja verkkoviestintä myös limittyvät keskenään. Yhteiskunnallinen keskustelu saa uusia muotoja, ja lähes kaikki organisaatiot kiinnittävät entistä enemmän huomiota viestintään. Monissa ammateissa edellytetään entistä monipuolisempaa ja parempaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamista. Samaan aikaa tiedostetaan entistä selvemmin vuorovaikutuksen merkitys sekä läheisissä että ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa. Tämän seurauksena viestinnän ammattilaiset tarvitsevat uudenlaista osaamista ja samalla viestinnän alalle kehittyy uusia ammatteja. Viestinnän tutkimuksen ja koulutuksen ydintehtävä on näihin kehityssuuntiin ja haasteisiin vastaaminen.

Viestinnän opintosuunta on osa viestinnän monitieteistä koulutusta. Viestinnästä valmistuneet sijoittuvat viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoiksi ja konsulteiksi, esimerkiksi organisaatioiden viestintä- ja henkilöstöosastoille tai viestintätoimistoihin. Lisäksi koulutuksesta voi valmistua puheviestinnän opettajaksi tai sijoittua muihin viestinnän, vuorovaikutuksen tai esiintymisen koulutustehtäviin. Koulutuksessa yhdistyy käytännöllinen ja teoreettinen orientaatio, mutta painopiste on teoreettisessa opiskelussa kuten akateemisessa koulutuksessa yleensäkin.

Tampereen yliopiston viestinnän tutkimus keskittyy teknologiavälitteiseen viestintään, terveys- ja hyvinvointiviestintään sekä yhteiskunnalliseen viestintään, joka tarkoittaa ensisijaisesti poliittista viestintä ja työelämän vuorovaikutusta.

 

HISTORIA
 

Tampereen yliopistossa viestinnän opetuksella on pitkä historia. Puheopin opetus alkoi jo 1960-luvulla, ja Tampereella tuli mahdolliseksi ensimmäisenä Suomessa opiskella puheopin arvosanoja eli suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia. Vuonna 1970 alkoi puheopin approbaturin eli perusopintoja vastaava kokonaisuuden opetus, ja vuodesta 1977 alkaen oli mahdollista suorittaa puheopin cum laude approbatur eli aineopintokokonaisuutta vastaava kokonaisuus.

Puheopin laitos perustettiin vuonna 1974. Laitos antoi puheopin sivuaineopetusta. Se järjesti myös kaikki Tampereen yliopiston puheopin yleisopinnot eli ne puheviestinnän kurssit, joita nykyään tarjoaa kielikeskus ja jotka kuuluvat kieli- ja viestintäopintoihin.

Vuonna 2003 puheoppi sai pääaineoikeudet. Puheopin pääaineessa oli kaksi linjaa, joista toinen oli puheviestinnän linja ja toinen oli vokologian ja puhetekniikan linja. Vuonna 2005 puheviestinnän linja sai oman professuurinsa, Tampereen yliopiston ensimmäisenä puheviestinnän professorina aloitti Pekka Isotalus. Myös ensimmäinen maisteri puheviestinnästä valmistui vuonna 2005.

Vuonna 2011 Tampereen yliopiston organisaatiomuutos merkitsi muutosta myös puheopin laitoksessa, kun puheviestintä, vokologia ja puhetekniikka sekä logopedia siirtyivät kaikki eri yksiköihin. Viestinnän, median ja teatterin yksikössä puheviestinnästä tuli osa viestinnän ja journalistiikan koulutusohjelmaa, jossa puheviestinnällä oli omat maisteriopintonsa. Seuraava muutos oli Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman perustaminen vuonna 2019, tutkinto-ohjelmassa aloitti erikseen puheviestinnän opintosuunta ja puheviestinnän maisteriohjelma. Vuonna 2020 puheviestinnän nimi muuttui viestinnäksi vastaamaan selkeämmin opintosuunnan nykyistä sisältöä ja tieteenalan kansainvälistä nimeä. Viestinnän opintosuunta jatkaa puheopin ja puheviestinnän pitkää opetusperinnettä Tampereen yliopistossa.