Hyppää pääsisältöön

TAJU - Tieteellisen ajattelun kehittyminen journalistiikan ja viestintäaineiden yliopisto-opinnoissa

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.1.2021–31.12.2022
KärkialueYhteiskunta

Tieteellisen ajattelun taitoa voi pitää akateemisen koulutuksen saaneiden toimittajien sekä viestintä- ja media-asiantuntijoiden ydinosaamisena. TAJU-hanke tarkastelee tieteellisen ajattelun kehittymistä journalistiikan ja viestintäaineiden yliopisto-opinnoissa.

Lue TAJU-blogia täältä

Tavoite ja tehtävät

TAJU-hankkeen tavoitteena on analysoida journalistiikan ja viestinnän yliopisto-opiskelijoiden tieteellisen ajattelun kehittymistä ja sen roolia ammatillisessa osaamisessa sekä tunnistaa, kuinka kehittymistä voi tukea pedagogisin ratkaisuin. Hankkeessa tarkastellaan, millaisina tietokäsitykset ilmenevät journalistiikan ja viestintäaineiden opintojen eri vaiheissa ja mikä on erityispiirteistä juuri viestintäaineiden tietokäsityksen kehittymisessä. Hankkeessa tutkitaan myös, miten tietokäsitys suhteutuu ammatillisten valmiuksien kehittymiseen ja kuinka opiskelijat hahmottavat ja arvostavat tieteellistä ajattelua osana omaa tutkintoaan.

Vaikuttavuus

Hanke luo tietoa viestintäaineiden yliopistokoulutuksen tuottamista tieteellisen ajattelun taidoista ja niiden kytköksistä alakohtaiseen osaamiseen ja ammatilliseen identiteettiin. Tieteellisen ajattelun kehittymistä viestintäaineiden akateemisessa koulutuksessa ei ole aiemmin tutkittu siten, että tutkimus kohdentuisi yhtä aikaa eri viestintäaineiden opiskelijoihin. Hanke tuottaa tärkeää tietoa koulutuksen laadun kehittämiseksi journalistiikan, mediatutkimuksen ja viestinnän alalla. Hankkeen tuloksilla on laajalti yhteiskunnallista vaikuttavuutta, koska näiltä aloilta valmistuvat maisterit työskentelevät tiedon tuottamisen, jäsentämisen ja välittämisen tehtävissä ja siten esimerkiksi mahdollistavat luotettavan tiedon käytön päätöksenteossa. Hankkeen tuloksilla on sovellettavuutta myös muilla ihmistieteiden aloilla. Tietoa voidaan hyödyntää tutkinto-ohjelmien sisältöjen valinnassa ja pedagogisissa ratkaisuissa.

Rahoituslähde

Tämän hankkeen rahoittaja on Helsingin Sanomain Säätiö.

Koordinoiva organisaatio

Hankkeen koordinoiva organisaatio on Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, viestintätieteiden yksikkö / Tutkimuskeskus COMET

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Hankkeen aineistot kerätään Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa. Jyväskylän yliopistosta hankkeeseen osallistuu yliopistonopettaja, FT, Mitra Raappana