Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Työskentelen viestinnän yliopistonlehtorina viestinnän opintosuunnassa. Lukuvuonna 2023-2024 opetan seuraavia kursseja:

VIM.180 Organisaatioviestintä

VIM.VI.280 Tutkimuksen perusteet 

VIM.VI.260 Viestintä ryhmissä ja vuorovaikutussuhteissa

VIM.150 Tutkimustaidot (viestinnän pääaineryhmä)

Lisäksi ohjaan kandidaatintutkielmia ja pro gradu -tutkielmia.

Tutkimuskohteet

Vuorovaikutusosaaminen ryhmissä ja tiimeissä

Ryhmä- ja tiimiviestinnälle annetut merkitykset

Tieteellinen ajattelu viestinnän yliopisto-opinnoissa 

Merkittävimmät julkaisut

Horila, T., & Raappana, M. (2023). Yliopisto-opiskelijoiden näkemyksiä etäopetuksen pienryhmätilanteista. Prologi : viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen aikakauslehti, 19(1), 25-42. https://doi.org/10.33352/prlg.119943 

Horila, T. (2021). Contents and functions of dramatizations in team decision making. International Journal of Business Communication, 58(3), 358-385. https://doi.org/10.1177/2329488417743983

Horila, T., & Siitonen, M. (2020). A Time to Lead : Changes in Relational Team Leadership Processes over Time. Management Communication Quarterly, 34(4), 558-584. https://doi.org/10.1177/0893318920949700

Horila, T. (2020). Communication Competence in the Workplace. In L. Mikkola, & M. Valo (Eds.), Workplace Communication (pp. 165-178). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429196881-13