Hyppää pääsisältöön

Leena Ripatti-Torniainen

yliopistonlehtori, kasvatustiede

Oma esittely

FT, opettajan pedagoginen pätevyys

Työtehtävät

Yliopistonlehtori (kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta) 70 % työajasta, tutkijatohtori (Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 30 % työajasta.

Osaamisalueiden kuvaus

julkisuusteoria, opetuksen ja oppimisen johtaminen yliopistossa, vuorovaikutus, tieteellinen koulutus, yliopistopedagogiikka

Luottamustoimet

International Association for Media and Communication Research (IAMCR) Media Education Research -jaoston (MER) varapuheenjohtaja (2019-2023)

Tutkimuskohteet

Tutkimustyöni tarkastelee muun muassa julkisuuden ja julkisen toiminnan erilaisia muotoja ja niiden inhimillistä merkitystä, yliopistojen journalistikoulutusta sekä yliopistojen kehittämisen ja johtamisen vuorovaikutusta ja viestintää.

Tutkimusyksikkö

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, viestintätieteen yksikkö

Tieteenalat

Viestintätieteet, yhteiskuntatieteet, kasvatustieteet

Merkittävimmät julkaisut

Ripatti-Torniainen, L. (2024). Toward the Formation of The Public in a Marginalized Communicative Culture: Analyzing The Long Road of Woman's Memory. Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy. Published online 4 June 2024. DOI: https://doi.org/10.1017/hyp.2024.43

Ripatti-Torniainen, L. & Kivimäki, S. (in press). Nurturing journalism students’ research orientation in practical degree programmes: The community of practice view. Art, Design & Communication in Higher Education.

Ojala, M. & Ripatti-Torniainen, L. (2023, e-pub ahead of print). Where is the public of ‘networked publics’? A critical analysis of the theoretical limitations of online publics research . European Journal of Communication.

Ripatti-Torniainen, L. & Stevanovic, M. (2022, e-pub ahead of print). University teaching development workshops as sites of joint decision-making: Negotiations of authority in academic cultures . Learning, Culture and Social Interaction. DOI: 10.1016/j.lcsi.2022.100681

Ripatti-Torniainen, L. & Mikkola, L. (2022, e-pub ahead of print). Journalism education as scientific education: Research university students’ engagement with knowledge . Journalism Studies. DOI: 10.1080/1461670X.2022.2157317

Kinnunen, P., Ripatti-Torniainen, L., Mickwitz, Å. & Haarala-Muhonen, A. (2022, e-pub ahead of print). Bringing clarity to the leadership of teaching and learning in higher education: A systematic review . Journal of Applied Research in Higher Education. DOI: 10.1108/JARHE-06-2022-0200

Ripatti-Torniainen, L., Annala, J., Lindén, J., Mälkki, K. & Sandström, N. (2022). Mikä on pedagogisen kehittämisen suhde yliopistojen kokonaisvaltaiseen muutokseen? Korkeakoulupedagogiikka - Ajat, paikat ja tulkinnat . Mäki, K. & Vanhanen-Nuutinen, L. (eds.). Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, p. 154-169 (Haaga-Helian julkaisut; no. 7/2022).

Ripatti-Torniainen, L. (2022). The transformative public of Jane Addams . Journalism 23 (6), 1171-1394. (e-pub ahead of print was published in Journalism in 2020). DOI: 10.1177/1464884920958583

Ripatti-Torniainen, L. & Stachyra, G. (2019). The human core of the public realm: Women prisoners' performed 'radio' at the Majdanek concentration camp . Media, Culture & Society 41 (5), 654-669. DOI: 10.1177/0163443719848584

Ripatti-Torniainen, L. (2018). Becoming a public: What the concept of public reveals of the programmatic public pedagogy at the university. Higher Education: The International Journal of Higher Education Research 75 (6), 1015-1029. DOI: 10.1007/s10734-017-0182-5

Ripatti-Torniainen, L. (2013). Ihminen julkisessa maailmassa. Näkökulmia julkista toimijaa ja julkison muodostumista koskeviin käsityksiin. Akateeminen väitöskirja. Jyväskylä Studies in Humanities 201. Jyväskylän yliopisto. 

Rantala, L. & Ripatti-Torniainen L. (2013). Julkinen pedagogiikka. Käsitteenmäärittelyä ja ilmiökentän hahmottamista. Kasvatus 44 (1), 7–16.   

Ripatti-Torniainen, L. & Hujanen, J. (2012). Julkisojen keskustelu. Julkisen keskustelun muodostuminen ja dynamiikka Helsingin ja Sipoon rajakiistan alkuvaiheessa. Politiikka 54 (3), 188–204.   

Ripatti-Torniainen, L. (2011). Kykenevä kansalainen ja sivistyvä ihminen. Varhaisen public journalismin sivistysluonne kehityshaasteena kansalaisjournalismille. Media & viestintä 34 (3), 4–22.   

Ripatti-Torniainen, L. & Hujanen, J. (2011). Cultivating the Democratic Mind: The Understated Adult Educational Characteristic of Public Journalism . Javnost–The Public 18 (2), 37–52.